Valberedningens förslag 2018

Om processen:

Valberedningen har behandlat sammanlagt sju nomineringar med ett varierande antal personer i varje nominering. Utöver nomineringarna har vi även fått arbeta rekryterande, men i mindre omfattning. Vi uppmanar föreningens medlemmar att nominera särskilt revisorer och revisorsersättare inför nästa verksamhetsår.

Till samtliga poster i styrelsen, frånsett ordförande, har det inte funnits någon konkurrens. Eftersom vi har kännedom om de nominerade, så har vi inte genomfört intervjuer till dessa poster. Till ordförandeposten har vi däremot intervjuat båda kandidater, främst om deras tankar om vad de vill göra med GSHF kommande verksamhetsår.

Vi ber om ursäkt för att förslaget kommit sent omsider.

Förslaget:

Till ordförande:

Sofia Hvittfeldt

Övrig nominerad:

Dijana Mujdzic

Motivering:

Sofia Hvittfeldt har ett mångårigt engagemang inom S-studenter, och har före sina uppdrag i GSHF varit aktiv inom Laboremus. Utöver detta har hon länge arbetat för Palestinas sak, och är just nu i Palestina i anslutning till sin utbildning.

Båda nominerade har varit mycket lämpliga kandidater, med lång organisatorisk och politisk erfarenhet och hjärta för föreningen och båda hade gjort en stark insats som GSHF:s ordförande. Vad som blivit utslagsgivande har dock varit klubbens nuvarande något inaktiva status, där valberedningen bedömt att Sofia haft något mer betoning på de kvaliteter som kan vända denna utveckling. Bland annat har hon genomgått en organiseringskurs som betonar just hur en bygger upp en förening. Valberedningen bedömer att GSHF är i behov av att aktivera nuvarande medlemmar såväl som värva nya och ha en kontinuerlig verksamhet. Detta har i sin tur stor betydelse för GSHF:s förutsättningar att bedriva en aktiv och framgångsrik valrörelse. Valberedningen bedömer att Sofia hade mer konkretiserade idéer och tankar om hur detta kunde gå till. Med detta sagt har båda kandidater haft sina väldigt starka sidor, vilket gjort avvägningen mycket svår för valberedningen.

Till vice ordförande:

Maya Potter

Inga övriga nominerade

Till kassör:

Björn Lönnqvist

Inga övriga nominerade

Till styrelsen:

Anja Olin Pape
Mirza Barakzahi

Motivering (vice, kassör, ledamöter):

Valberedningen ser vice ordförande, kassör och styrelseledamöter som en sammansättning som ger föreningen en mycket bra blandning av kontinuitet, erfarenhet och nya perspektiv utifrån. Samtliga har ett långt engagemang antingen inom föreningen eller inom andra delar av arbetar- och ungdomsrörelsen.

Tillsammans med medlemmarna tror vi att styrelsen kommer kunna göra ett mycket bra arbete med att stärka GSHF som organisation och att driva valrörelse.

Till revisorer:

Erik Vestin

Sofi Bringsoniou

Till revisorsersättare:

Roshan Yigit

Malin Malm

Valberedningen

Utöver dessa namn har vi också samlat in kandidater till valberedningen genom nomineringsformuläret. Vi kommer självklart inte föreslå valberedning, men de nominerade (ej tillfrågade) är:

Marina Fransson
Roshan Yigit
Håkan Bernhardsson
Luwam Ghebremichael
Edwin Fondén
Emelie Markianos

Hälsningar
Valberedningen:
Edwin Fondén
Roshan Yigit
Håkan Bernhardsson

Nomineringsanmodan GSHF 2018

Nomineringsanmodan GSHF 2018

Veckans nyhetsbrev från GSHFNomineringsanmodan GSHF 2018 

Valberedningen tar emot nomineringar till och med fredagen den 23 mars. Det går att nominera både sig själv eller andra. posterna gäller ordförande, vice ordförande, kassör, ledamot, revisor och revisorsersättare.

Nomineringar görs via länken:
http://bit.ly/2u2FlDB. Senast den 25 mars presenterar valberedningen sitt förslag. Eventuella intervjuer kommer att hållas löpande. Årsmötet äger rum den 27 mars 18.00 på Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget.

Med vänliga hälsning
Valberedningen (genom Edwin Fondén, valberedningens sammankallande)

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2GKsDfM

Kallalse beslutande medlems- och årsmöte

Kallalse beslutande medlems- och årsmöte

Veckans nyhetsbrev från GSHFDubbel kallelse, dubbel lycka!  

Du är härmed kallad till beslutande medlemsmöte den 27:e februari, samt årsmöte den 27:e mars! 

Val av ombud inför Socialdemokraterna Göteborgs distriktsårskonferens 

Under detta beslutande medlemsmöte kommer vi att välja de sju ombud som ska representera klubben på partiets distriktsårskonferens som i år äger rum den 8:e april! Vet du någon som borde vara med, eller är du själv sugen? Skicka ett mail till gshfkontakt@gmail.com, eller kom på mötet för att göra din(a) nominering(ar)! Notera att en måste vara medlem i partiet för att få vara med på konferensen! 

När? Klockan 18.00, den 27:e februari.
Var? Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget. 

Årsmöte för GSHF och S-studenters kongress

Ännu ett verksamhetsår har nu passerat och det har äntligen blivit dags för vårt årliga årsmöte! Den viktigaste funktionen årsmötet har är att tillsätta en ny styrelse för nästkommande verksamhetsår. Handlingar kommer att läggas upp på http://bit.ly/2ES2xGy senast två veckor innan årsmötet. 

Förutom beslut gällande årsmötet kommer vi även att behandla frågor rörande S-studenters nationella kongress. Den kommer äga rum 10-13 maj i Sundbyberg utanför Stockholm. Vi kommer under kvällen att behandla motioner och välja ombud. Om du har någon mumsig motion eller vill nominera ett otroligt ombud är det bara att maila detta gshfkontakt@gmail.com. Nomineringar kan även göras under mötet, men motioner måste vara inkomna minst en vecka innan för att de ska kunna behandlas. Ses där! 

När? Klockan 18.00, den 27:e mars.
Var? Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget. 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2EeXqzf

Kallelse till beslutande medlemsmötemed GSHF

Kallelse till beslutande medlemsmötemed GSHFVeckans nyhetsbrev från GSHFKallelse till beslutande medlemsmöte med GSHF
Tid:      Fredagen 2 februari klockan 18:00
Plats:   Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget
 

Val av ombud och klubbmotioner till SSU Göteborgs distriktsårskonferens (DÅK) 2018 samt klubbnomineringar till flera uppdrag

 
Vi träffas för att välja ombud till SSU Göteborgs distriktsårskonferens (DÅK) 23-25 februari. DÅKen är SSU Göteborg högst beslutande organ. Vi har även möjlighet att som klubb nominera personer till följande uppdrag för S-studenter, SSU Göteborg och S Göteborg;

  • Förbundssekreterare S-studenter
  • Vice ordförande S-studenter
  • Ledamot S-studenters förbundsstyrelse
  • Verksamhetsrevisor S-studenter
  • Ersättande verksamhetsrevisor S-studenter
  • Libertas redaktör
  • Ledamot Libertas redaktion
  • Ledamot SSU Göteborgs distriktsstyrelse
  • Ledamot SSU Göteborgs valberedning
  • Ledamot S Göteborg distriktsstyrelse

För att nominera någon kamrat eller dig själv till ombud mailar du till gshfkontakt@gmail.com eller föreslår det på mötet.
 
För att skicka in en motion som du vill att GSHF ska ta ställning till mailar du gshfkontakt@gmail.com.
 
För att nominera någon kamrat eller dig själv som GSHFs kandidat till någon av de uppdragen som listats ovan så mailar du till gshfkontakt@gmail.com eller föreslår det på mötet.

Dagordning

Datum:                                            2018-02-02
Tid:                           18:15, fika från 18:00
Plats:                         Café Liberté, Olof Palmes plats 1, Järntorget
 
Preliminärer (§§ 1)
 
§1.1      Mötets öppnande
 
§1.2      Val av mötesfunktionärer
            a) mötesordförande
      b) mötessekreterare
      c) två justerade tillika rösträknare
 
§1.3      Mötets behöriga utlysande
 
§1.4      Godkännande av dagordning
 
Valärenden (§§ 2)
 
§2.1      Val av ombud till Göteborgs DÅK 2018
 
§2.2      Val av klubbnominering till förbundssekreterare S-studenter
 
§2.3      Val av klubbnominering till Vice ordförande S-studenter
 
§2.4      Val av klubbnominering till ledamot S-studenters förbundsstyrelse
 
§2.5      Val av klubbnominering till verksamhetsrevisor S-studenter
 
§2.6      Val av klubbnominering till ersättande verksamhetsrevisor S-studenter
 
§2.7      Val av klubbnominering till Libertas redaktör
 
§2.8      Val av klubbnominering till Ledamot Libertas redaktör
 
§2.9      Val av klubbnominering till ledamot SSU Göteborgs distriktsstyrelse
 
§2.10    Val av klubbnominering till ledamot SSU Göteborgs valberedning
 
§2.11    Val av klubbnominering till ledamot S Göteborgs distriktsstyrelse
 
§2.12    Val av klubbnominering till ordförande facklig-politiska utskottet samt ledamot i S Göteborgs partidistriksstyrelse
 
§2.13    Val av klubbnominering till revisor S Göteborg
 
§2.14    Val av klubbnominering till revisorssuppleant S Göteborg
 
§2.15    Val av klubbnominering till ombud västsvenska representantskapet
 
§2.16    Val av klubbnominering till suppleant västsvenska representantskapet
 
§2.17    Val av klubbnominering till ledamot S Göteborgs valberedning
 
§2.18    Val av klubbnominering till suppleant S Göteborgs valberedning
 
Beslutsärenden (§§ 3)
 
§3.1      Behandling av till styrelsen inkomna motioner
 
Övrigt (§§ 4)
 
§4.1      Mötets avslutande
 
Välkomna,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2DqNjuR

Kallelse beslutande medlemsmöte för GSHF

Kallelse beslutande medlemsmöte för GSHF

Veckans nyhetsbrev från GSHF 

Nomineringsanmodan

Valåret närmar sig och Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF) söker nu medlemmar att nominera till Socialdemokraterna i Göteborgs riksdags-, landstings- och kommunlistor.
 

Nominering

Rätt att nominera har alla medlemmar i GSHF och du kan nominera dig själv eller någon annan. Nomineringsstopp för att kunna bli nominerad av GSHF som klubb är söndagen den 5 november klockan 23.59.
Nomineringen skickas till gshfkontakt@gmail.com. Bifoga följande i din nominering;

– Namn och kontaktuppgifter (mail och telefon) till den du nominerar.
– Namn och kontaktuppgifter till dig som nominerar.

Kallelse till Nomineringsmöte 

GSHF kallar till ett beslutande medlemsmöte tisdagen den 7 november kl. 18.00 på Socialdemokraternas partiexpedition, Järntorget 8, andra våningen. På detta möte kommer vi att nominera till riksdags-, landstings och kommunlistorna. De som är intresserade av att ställa upp på en lista och som vill ha GSHFs stöd för sin nominering har på detta möte möjlighet att presentera sig själv.

Officiella nomineringstider

30 oktober 2017                Nomineringsanmodan inför valsedlarna går ut
3 december 2017              Nomineringsstopp inför valsedlarna

Kontakt

Vid eventuella frågor hör av er till GSHF:s ordförande Marina Fransson på marina.L.fransson@gmail.com eller 072-733 36 75.

Senast den 5 november kl. 23.59 vill vi ha din nominering!

Med de bästaste hälsningar,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2017 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2xo6E8Y

Linnea Stevander (Förbundsstyrelsen) GSHF

Linnea Stevander heter jag och är 22 år gammal, även om jag känner mig dubbelt så gammal för det mesta. Jag skriver för tillfället på min kandidatuppsats i statsvetenskap. Jag sitter även på kommunala förtroendeposter i Kungälvs kommun och jobbar extra som personlig assistent.

När jag var 14 år var jag arg. Jag var så arg att jag gick med i SSU. Sedan dess har jag uttryckt min ilska över rådande samhällssystem genom motioner, debattartiklar och en och annan debatt på krogen på senare tid.

Nu kandiderar jag till S-studenters förbundsstyrelse. Jag gör det för att jag vill ge andra medlemmar samma chans som jag fick. Samma chans till idépolitisk utveckling, till att kunna påverka den lokala, regionala och nationella politiken och samma chans till gemenskap.

Ofta får jag frågan kring mina hjärtefrågor och då brukar jag dra till med någon dagsaktuell fråga. Sanningen är att jag brinner för ideologi, för idépolitiken snarare än för utformningen av pensionssystemet. När en brinner för ideologi blir alla sakfrågor intressanta och kan ligga till grund för ett konstruktivt samtal.

Vill du kongressa med s-studenter?

Vill du kongressa med s-studenter?
Veckans nyhetsbrev från GSHFOmbud till s-studenters kongress 

Ombud till s-studenters kongress
Den 9-11 juni är det dags för s-studenters kongress som detta år kommer ske i Borås! I år har vi i GSHF blivit tilldelade sex ordinarie ombud samt en ersättare, och för att välja vilka som ska skickas kallas Du härmed till ett beslutande medlemsmöte! Vill du åka, eller vet någon som absolut borde spendera en långhelg i Borås? Maila in din nominering till gshfkontakt@gmail.com. Det kommer även vara mötet att nominera sig själv/andra under det beslutande årsmötet.

När? Tisdagen den 9:e maj, klockan 18.00
Var? Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, järntorget. 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2017 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2p4SxRE

Vill du kongressa med s-studenter?

Vill du kongressa med s-studenter?
Veckans nyhetsbrev från GSHFOmbud till s-studenters kongress 

Ombud till s-studenters kongress
Den 9-11 juni är det dags för s-studenters kongress som detta år kommer ske i Borås! I år har vi i GSHF blivit tilldelade sex ordinarie ombud samt en ersättare, och för att välja vilka som ska skickas kallas Du härmed till ett beslutande medlemsmöte! Vill du åka, eller vet någon som absolut borde spendera en långhelg i Borås? Maila in din nominering till gshfkontakt@gmail.com. Det kommer även vara mötet att nominera sig själv/andra under det beslutande årsmötet.

När? Tisdagen den 9:e maj, klockan 18.00
Var? Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, järntorget. 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2017 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2oJsMWS

Elin Fondén (Förbundsstyrelsen) GSHF

När jag var 17 år gammal gjorde min nyfikenhet (och småstadens tristess) att jag hamnade på en föreläsning om Pakistan. Jag gjorde en ansökan till föreningens utbytesprojekt och blev antagen utan att riktigt förstå i vilken utsträckning denna upplevelse skulle påverka min framtid. Ett år senare satt jag på ett jordgolv och hörde berättelser om kvinnor som tvingats ta livet av sig efter ha blivit utsatta för våldtäkt. På samma jordgolv födde kvinnorna barn. Jag fick höra om hur döttrarna inte blev skickade till skolan och att många äldre kvinnor inte kunde läsa. När barnen blev förkylda i ett hushåll i byn så köpte deras mamma ögondroppar. Eftersom förpackningarna var så lika och hon inte hade fått lära sig att läsa etiketterna så droppade mamman klister i sina barns ögon, istället för medicin. Barnen blev blinda och döttrarna var nu omöjliga att gifta bort. När jag kom hem till Sverige slogs jag dessvärre inte av hur långt vi har kommit med jämställdheten här, utan av hur lika de strukturer som bygger upp det patriarkala förtrycket är oavsett om vi pratar om Sverige eller Pakistan. Då blev jag feminist.

Idag läser jag globala studier på Göteborgs universitet men spenderar under denna termin inte en dag i Göteborg. När jag skriver detta har jag nyss avslutat en fältkurs i utvecklingsekonomi i Vietnam och anlänt till Mexiko City där jag kommer färdigställa min kandidatuppsats om betydelsen av genus hos urbana aktivister. Jag älskar att få allt det ”svenska” ifrågasatt och mina egna föreställningar bortblåsta. När jag möter människor från världens alla hörn utvecklas jag så mycket mer. Jag tror att det gäller även för hela länder. Beroende på var vi föds och med vilka förutsättningar så bär vi med oss olika erfarenheter. Endast en kombination av olika sådana kan tillvarata mänsklighetens fulla kompetens. Idag utestängs svarta människor, bruna människor och människor som har ett utländskt klingande namn både från politiska poster och från arbetslivet. Anti-rasismen och den postkoloniala kampen är för mig centrala delar av den socialdemokratiska rörelsen. Det är en kamp som S-studenter måste driva mycket hårdare.

Innan jag begav mig till Vietnam var jag ordförande för Göteborgs Socialdemokratiska Högskoleförening. Mitt främsta mål var att göra föreningen mer tillgänglig för personer som föll utanför den tidigare normen ‒ vita, heterosexuella snubbar som läste statsvetenskap på universitetet. Jag minns att jag på ett av mina tidiga möten med föreningen deltog i ett separatistiskt pass där jag till en början var den enda icke-manliga deltagaren. Årsmötet då jag avgick fyllde vi två soffor med icke-män. Det kändes så skönt. Självklart ser jag många saker jag hade velat att vi som styrelse gjorde bättre, men att ha skapat ett rum där fler personer kunde känna sig välkomna och fler vågade diskutera politik var för mig det allra mest betydelsefulla. Det kommer det vara för mig också om jag får vara med i förbundsstyrelsen. Idag präglas det politiska samtalet av en maskulin norm där ekonomisk politik lyfts fram som det enda viktiga. Sakpolitisk fakta och namn på gamla ministrar ger större trovärdighet än berättelser om personliga erfarenheter. Detta är normer som hindrar både kvinnor, män och icke-binära från att höja sina röster kring frågor som faktiskt betyder mycket för dem. Genom att ifrågasätta dessa och välkomna människor till oss, oavsett klass, kön, hudfärg, funktion, etnicitet, utbildningsform eller partnerval kan vi skapa en verklig folkrörelse.