Stöduttalande från GSHF till Seko

Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF) ställer sig bakom Seko och alla LO-förbund som beslutat om sympatiåtgärder i konflikten mellan Seko och Almega Tjänsteföretagen.

Seko har ställt krav på trygga anställningar och tar avstånd från ett utnyttjande av timanställningar. GSHF menar att detta är fullkomligt rimliga krav och vi står upp för Seko-medlemmarnas kamp för anständiga villkor på arbetsmarknaden.

Folkpartiet sviker löntagarna
Folkpartiet vill inskränka strejkrätten för svenska löntagare. Genom sitt uttalande om att begränsa löntagarnas strejkrätt visar Folkpartiet att de är mer intresserade av företagarnas frihet att tjäna pengar än de är av löntagarnas frihet att organisera sig.

Att ett parti i regeringsställning vill begränsa löntagarnas frihet att organisera sig när löntagarna ställer krav på anständiga villkor är djupt beklagligt. GSHF står upp för löntagarnas villkor när Folkpartiet och näringslivet sätter penningen framför människovärdet. Vi menar att löntagarnas frihet att agera tillsammans är viktigare än arbetsgivarens frihet att profitera på arbetskraften.

Sekos åtgärder bidrar till att demokratisera den svenska arbetsmarknaden. Det är fel att så få människor i näringslivet har ett så stort inflytande över så många löntagare. Att flertalet går i konflikt mot fåtalet är både rättvist och rimligt. Därför ställer sig GSHF bakom Seko i kampen för anständiga villkor på arbetsmarknaden.

Styrelsen för Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF),
Håkan Bernhardsson
Hanna Lindquist
Elvira Johansson
Josef Akar
Maja Stenegard
Jonatan Wårfors
Frida Ramberg