5 dagar kvar – även de anställda har hunnit rösta!

”Jag röstar på Socialdemokraterna för att det inte bara är rättvis politik
– det är också smart politik.

Ett jämlikt Sverige där individens frihet och makt över sitt egna liv är i centrum är ett samhälle där alla kan lyckas och nå sina drömmar. Men för att göra det verkligt behöver vi en politik som ser till att alla unga har ett jobb att gå till, en egen bostad och friheten att aldrig hindras av strukturer som hellre ser kön, etnicitet och sexuell läggning framför människor.”

Hanna, 21 år. #röstarött