Motionsmöte med GSHF den 3/11

Måndagen den 3:e november håller GSHF ett beslutande medlemsmöte där vi behandlar motioner till partikongressen i Västerås den 29-31 maj 2015. Dessutom ska vi välja vilka ombud vi vill nominera från klubben.

Socialdemokraternas partistyrelse har beslutat om tema för partikongressen: ”Framtidens jobb, framtidens folkrörelse”. Partistyrelsen har föreslagit att kongressen ska besluta att behandla motioner som rör temat, och att övriga motioner skickas till kommande kongress 2017.

Vid en extra distriktskongress lördag den 24 januari 2015 tar partidistriktet ställning till motionerna. Mer information om denna kongress kommer senare. Ombudsvalet kommer vara öppet 19 januari till 2 februari.

Skicka dina motioner till gshfkontakt@gmail.com.Skicka även dina nomineringar till samma adress. Det är även möjligt att lyfta nomineringar på sittande möte.

Vi håller till på Terassbaren som ligger på Campus Linné, vid Linnéplatsen. Karta: http://bit.ly/1vEjyIv . Hör a…

från: http://on.fb.me/ZWHdtv

Motionsverkstad och internjämställdhet med GSHF

Socialdemokraterna håller kongress den 29-31 maj 2015. Kongressen kommer behandla motioner på två teman: “Framtidens jobb, framtidens folkrörelse”. Övriga motioner kommer hänskjutas till kongressen 2017, som kommer behandla motioner av alla slag.

GSHF håller motionsmöte och möte för nomineringar till valet av kongressombud måndagen den 3 november. Vi vill underlätta klubbens medlemmar i skrivprocessen och tankeprocessen i hur man tar fram en politisk motion, och målet med mötet är att sänka trösklarna för motionsskrivandet.

Utöver motionsverkstaden kommer vi återkoppla vad de olika grupperna kom fram till under de separatistiska passen den 13/10.

Frågor eller funderingar? Kontakta Håkan på 0738424918 eller gshfkontakt@gmail.com. Lokalen, Terassbaren, ligger på Campus Linné, för karta se: http://bit.ly/1vEjyIv.

från: http://on.fb.me/1FDiFX2

Nyhetsbrev från GSHF: Fler som du, kommande möten, höstdistriktskongress

GSHF deltar i Socialdemokraternas värvningskampanj, fler som du, genom ett par kampanjer på och utanför campus. Kvarvarande kampanjer denna vecka är följande:
 

Torsdag 12-13: Humanisten

Fredag 12-13: Globala studier (Campus Linné)

Fredag 20-~22: Kvällskampanj, preliminärt på Järntorget
 

Det vore kul om så många som möjligt kunde komma och närvara! Hör av er till gshfkontakt@gmail.com om ni har frågor eller funderingar!

Socialdemokraterna håller kongress den 29-31 maj 2015. Kongressen kommer behandla motioner på två teman: “Framtidens jobb, framtidens folkrörelse”. Övriga motioner kommer hänskjutas till kongressen 2017, som kommer behandla motioner av alla slag.
 

GSHF håller motionsmöte och möte för nomineringar till valet av kongressombud måndagen den 3 november. Vi vill underlätta klubbens medlemmar i skrivprocessen och tankeprocessen i hur man tar fram en politisk motion, och målet med mötet är att sänka trösklarna för motionsskrivandet.
 

Utöver motionsverkstaden kommer vi återkoppla vad de olika grupperna kom fram till under de separatistiska passen den 13/10.
 

Frågor eller funderingar? Kontakta Håkan på 0738424918 eller gshfkontakt@gmail.com. Lokalen, Terassbaren, ligger på Campus Linné, för karta se: http://bit.ly/1vEjyIv.

Den 8 november är det Palmedagen i Göteborg, där GSHF är medarrangörer. Vi behöver några ytterligare funktionärer, som får gratis inträde mot kortare funktionärsarbete. Hör av dig till gshfkontakt@gmail.com om du är intresserad!

Partidistriktets höstdistriktskongress äger rum lördagen den 22 november 2014. Höstdistriktskongressen kommer att hållas på Folkets Hus, Olof Palmes plats, Kongressalen.

Start 10.00 (kaffe o smörgås samt registrering från 09.00)

Då ska bl.a. motionsbehandlingen som inte hanns med på distriktsårskongressen i april avslutas.

 

Alla medlemmar är välkomna. Om du inte är ombud anmäler du din din närvaro här. Ombuden kommer få en särskild kallelse.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

 

Nyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1ykXbJS

Nyhetsbrev från GSHF

Måndagsmöte 20/10: Föreläsning med Johan Lönnroth – Vem äger ekonomin?

Nu på måndag den 20/10 kommer nationalekonomen och före detta riksdagsledamoten Johan Lönnroth att hålla en föreläsning på temat ”Vem äger ekonomin?”- Hur upplevs den ekonomiska samtiden, hur påverkar detta jämlikheten och vårt samhälles framtidstro, och hur stort utrymme har Sverige att forma sin egen ekonomiska politik?

Tid: 18.00
Plats: Terassbaren, se karta om du inte hittar: http://bit.ly/1vEjyIv
Frågor? Kontakta Elvira Johansson på 076-847 05 61 eller mariamartaelvira@gmail.com

Palmedagen 8/11:

Den 8 november är det Palmedagen på Folkets hus i Göteborg. GSHF är medarrangörer, så alla medlemmar kan få fritt inträde mot en kortare tids funktionärsarbete. Ju fler vi blir, desto mindre behöver var och en arbeta. Hör av dig till gshfkontakt@gmail.com om du är intresserad av att medverka!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Nyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1wHgTxY