Nomineringsanmodan

Från och med i dag (7 oktober) har valberedningen öppnat för nomineringar till GSHFs styrelse. Vi tar emot nomineringar till och med den 20 oktober. Man kan nominera både sig själv eller andra. Posterna gäller ordförande, vice ordförande, kassör, ledamot, revisor och revisorsersättare. Nomineringar görs via e-post till avlant@hotmail.com och ska innehålla de nominerades för- och efternamn samt telefonnummer.

Valberedningen håller öppet för nomineringar i 2 veckor, fram till den 20 oktober. Den 2 november presenterar valberedningen sitt förslag. Eventuella intervjuer kommer att hållas i perioden 20 oktober till 2 november. Årsmötet äger rum den 17 november 18:00 på Terassbaren.

Med vänliga hälsningar
Valberedningen (genom Avlant Nilsson, valberedningens sammankallande)