Motionsverkstad och internjämställdhet med GSHF

Socialdemokraterna håller kongress den 29-31 maj 2015. Kongressen kommer behandla motioner på två teman: “Framtidens jobb, framtidens folkrörelse”. Övriga motioner kommer hänskjutas till kongressen 2017, som kommer behandla motioner av alla slag.

GSHF håller motionsmöte och möte för nomineringar till valet av kongressombud måndagen den 3 november. Vi vill underlätta klubbens medlemmar i skrivprocessen och tankeprocessen i hur man tar fram en politisk motion, och målet med mötet är att sänka trösklarna för motionsskrivandet.

Utöver motionsverkstaden kommer vi återkoppla vad de olika grupperna kom fram till under de separatistiska passen den 13/10.

Frågor eller funderingar? Kontakta Håkan på 0738424918 eller gshfkontakt@gmail.com. Lokalen, Terassbaren, ligger på Campus Linné, för karta se: http://bit.ly/1vEjyIv.

från: http://on.fb.me/1FDiFX2