Motionsmöte med GSHF den 3/11

Måndagen den 3:e november håller GSHF ett beslutande medlemsmöte där vi behandlar motioner till partikongressen i Västerås den 29-31 maj 2015. Dessutom ska vi välja vilka ombud vi vill nominera från klubben.

Socialdemokraternas partistyrelse har beslutat om tema för partikongressen: ”Framtidens jobb, framtidens folkrörelse”. Partistyrelsen har föreslagit att kongressen ska besluta att behandla motioner som rör temat, och att övriga motioner skickas till kommande kongress 2017.

Vid en extra distriktskongress lördag den 24 januari 2015 tar partidistriktet ställning till motionerna. Mer information om denna kongress kommer senare. Ombudsvalet kommer vara öppet 19 januari till 2 februari.

Skicka dina motioner till gshfkontakt@gmail.com.Skicka även dina nomineringar till samma adress. Det är även möjligt att lyfta nomineringar på sittande möte.

Vi håller till på Terassbaren som ligger på Campus Linné, vid Linnéplatsen. Karta: http://bit.ly/1vEjyIv . Hör a…

från: http://on.fb.me/ZWHdtv