Motionsarbete

Under mötet måndagen 2015-03-16 behandlade klubben olika utkast till motionsidéer. Dessa ska konkretiseras till motioner som sedan ska behandlas på mötet den 30 mars.

För att strukturera upp arbetet med motionsskrivandet har vi skapat ett formulär där alla medlemmar kan fylla i vilka motioner de vill arbeta med, för att sedan ta kontakt sinsemellan och börja skriva. Formuläret går att hitta här.

Det är ju självklart även helt okej att skriva motioner enskilt och/eller i grupp på ämnen som inte råkar vara med i just detta formulär!

Om du har frågor går det bra att höra av sig till gshfkontakt@gmail.com.