Motionsmöte, påsk och förbundsaktiviteter

Måndagen den 30 mars är det dags för motionsbehandling inför S-studenters kongress 12-14 juni på Viskadalens folkhögskola utanför Borås.

Utöver motionsbehandling ska vi även nominera kandidater till S-studenters förbundsstyrelse, S-studenters övriga stadgeenliga val och Tidskriften Libertas redaktion. 

Skicka dina motioner till gshfkontakt@gmail.com helst senast en vecka före mötet. Skicka dina nomineringar till samma adress! Det går även bra att lyfta nomineringar på sittande möte.

Vi håller i vanlig ordning till på Terassbaren som ligger på Campus Linné vid Linnéplasten. Karta: http://gshf.nu/moten . Hör av dig till Håkan på 0738 42 49 18 eller gshfkontakt@gmail.com om du har frågor!

S-studenter anordnar höstkonferens och varje klubb får skicka minst två representanter. Se till att anmäla dig! (sista dagen i dag, 29 mars)

S-studenter förfogar över några skolsalar i Visby med sovplats för totalt 30 personer från söndag 28/6 till onsdag 1/7 (Socialdemokraternas dag är 29/6). Kostnad för en sovplats är 400 kr och man behöver själv ha med sovsäck och liggunderlag samt bekosta sin egen resa. S-studenter ordnar inget särskilt program utan tiden i Visby disponeras helt fritt.

Vi tar från och med idag fram till 31/3 emot intresseanmälningar från förbundsmedlemmar som vill nyttja dessa sovplatser. En lottning kommer sedan att avgöra vem som blir erbjuden sovplats.

Om man får en plats så kommer betalningsinformation att skickas ut. Betalningen ska vara genomförd 14 dagar efter att informationen gått ut och om så inte är fallet så går platsen vidare till första personen på reservlistan (som också lottas fram).

Anmäl ert intresse i detta formulär

Nyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1DgoOdC