10 april: WORKSHOP. GSHF:s framtida utveckling

Efter supervalåret 2014 har GSHF en ny styrelse, men även en ovanligt ny medlemskår. Det medför ett unikt tillfälle för klubben och dess medlemmar att se över hur vi vill utveckla vår förening. Därför anordnar vi en ”workshop” kl15 på lördag den 15 april.

Tanken är att detta ska bli början på en fortlöpande process där vi mer aktivt avsätter tid för att utveckla klubben på ett sätt där alla medlemmar involveras. Därför kommer denna workshop framförallt fokusera på att förutsättningslöst spåna idéer och diskutera fram hur vi vill att utvecklingsarbetet ska gå till formellt och i praktiken. Detta är ett mycket bra tillfälle att utbyta synpunkter och påverka GSHF:s framtida utveckling. Efteråt kör vi en riktigt bra utgång!

Alla områden som rör GSHF som förening är öppna för diskussion, men några förslag på områden för den som vill fundera ut några idéer i förtid är medlemsfrågor (t.ex. värvning, aktivering, föreningens social…

från: http://on.fb.me/1EwVHCQ