GSHF 25 MAJ: DISKUSSIONSKVÄLL! POLITISKA VISIONER OCH REFORMPAKET

Förra måndagen inleddes det första mötet på temat Socialdemokratins Framtid med mycket intressanta diskussioner om hur socialdemokratin kan utvecklas! Det var idéer om allt ifrån antirasistiska callcenters till hur vi bemöter globaliseringen. Vi fortsätter temat med att bjuda in till en diskussionskväll/workshop om politiska visioner och reformpaket.

Ett problem som ofta lyfts när man diskuterar socialdemokratins problem och dess framtid är att den behöver förnyas. ”Den behöver ha en tydligare ideologi”, ”Den behöver visioner”, ”Den behöver stora progressiva samhällsförändrande reformer” är vanliga diagnoser på partiets tillstånd. Men hur ska det gå till? Utan vidare konkretisering riskerar dessa rop på förnyelse sluta i litet mer än tillbakablickande folkhemsnostalgi. Ingen fara, GSHF tar täten i arbetarrörelsens idéutveckling!

Under mötet kommer vi efter en kort föreläsning om historiska exempel på framgångsrika politiska visioner och reformpaket…

från: http://on.fb.me/1LuhlYv