Nomineringsanmodan

Nomineringsanmodan
Nu är det dags att nominera till GSHF:s styrelse nästa verksamhetsårNomineringsanmodan

Från och med i dag (6 oktober) har valberedningen öppnat för nomineringar till GSHFs styrelse. Vi tar emot nomineringar till och med den 18 oktober. Man kan nominera både sig själv eller andra. Posterna gäller ordförande, vice ordförande, kassör, ledamot, revisor och revisorsersättare.

Nomineringar görs via e-post till maria.linnea.brehmer@gmail.com och ska innehålla de nominerades för- och efternamn samt telefonnummer. Den 21 oktober presenterar valberedningen sitt förslag. Eventuella intervjuer kommer att hållas löpande.

Årsmötet äger rum den 4 november 18:00 på Terassbaren, Campus Linné.

Med vänliga hälsningar
Valberedningen (genom Maria Brehmer, valberedningens sammankallande)

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2015 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1OipkKU

Policyutvecklingsmöte, policyutvecklingsgrupp och årsmöteskallelse

Policyutvecklingsmöte, policyutvecklingsgrupp och årsmöteskallelse
Linus Glanzelius kommer till GSHF för att prata policyutveckling, årsmöteskalleserna har gått ut och S-studenter söker reformprogramsgrupp.GSHF:s nyhetsbrev

Onsdag 7/10: Policynätverk med Linus Glanzelius

På onsdag möts GSHF för att skapa riktigt bra konkret politik. Vi börjar med att SSU Göteborgs ordförande Linus Glanzelius berättar om partidistriktets arbetsgrupper för politikutveckling på ett antal område för att sedan kicka igång klubbens eget policyarbete. Upplägget är väldigt fritt. Mötesdeltagarna är välkomna att i vilka konstellationer de vill jobba med att utveckla politiska förslag på vilka sakområden de vill. En sådan grupp har redan formats för att utveckla framtidens integrationspolitik, och den är öppen för alla att delta i.

Annika och Ruben kommer finnas där med laptops i hugg för att assistera arbetsgrupperna med att ta fram underlag, inspiration och fakta. Vi ser även fram emot att välkomna våra nya internationella medlemmar som nyligen flyttat till och börjat studera i Göteborg. Därför uppmuntrar vi er till att hålla de bredare samtalen under mötet på engelska.
 

Årsmöteskallelse

Nu har kallelsen till årsmötet den 4 november gått ut till alla medlemmar! Den går att läsa på hemsidan under "Om oss/Dokument". Om du inte fått en kallelse går det bra att höra av sig tilltill gshfkontakt@gmail.com så kan vi se om vi antingen har en föråldrad mejladress/fysisk adress, eller om du inte finns med i registret (på central nivå finns en del strul med registret från tid till annan!).

Kom ihåg att man måste vara medlem senast två veckor före årsmötet för att ha rösträtt på det. Det går bra att bli medlem genom denna länk.
 

Reformprogramsgrupp inom S-studenter

S-studenter håller just nu på att ta fram ett nytt reformprogram, och kommer tillsätta en grupp som ansvarar för det arbetet. Nedan bifogar vi informationen från förbundet om satsningen!
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Socialdemokratiska studentförbundet har idag två politiska program, ett allmänpolitiskt och ett högskolepolitiskt program. Dessa revideras var fjärde år, nu senast på kongressen i juni 2015. Det resulterade i ett riktigt bra allmänpolitiskt program tack vare alla fantastiskt kloka medlemmar vi har i förbundet!

Arbetet med det allmänpolitiska programmet visade också att det finns en stor vilja att omsätta idédebatt till politiska ställningstaganden. Kongressen beslutade därför att förbundsstyrelsen under året tillsammans med klubbarna ska förbereda för att kongressen 2016 ska anta ett reformprogram som revideras årligen. Reformprogrammet kommer att
komplettera det allmänpolitiska programmet som är mer av ett principprogram.

Vi söker personer med antingen en bred allmänpolitisk grund eller spetskunskap inom ett eller flera politiska områden. Gruppens sammansättning kommer att präglas av mångfald och vi söker personer med olika bakgrunder, erfarenheter och utbildingar. Därefter beslutar
förbundsstyrelsen om strukturen för programmet samt en arbetsgrupp som kommer att fylla programmet med innehåll.

Arbetet kommer att bestå av minst tre fysiska möten, distansmöten på kvällar och helger samt ansvar för politiska områden med omfattande textproduktion. Det är av yttersta vikt att man kan närvara på dessa möten samt ha möjlighet att arbeta med programmet mellan mötestillfällena.

Tidsplan:
15 oktober: deadline för anmälningar till arbetsgrupp
17-18 oktober: FS sammanträder och beslutar om arbetsgrupp. Antagna till gruppen får information direkt.
7-8 november: första fysiska mötet för arbetsgruppen.
16-17 januari: andra fysiska mötet för arbetsgruppen.
5-7 mars: tredje fysiska mötet för arbetsgruppen.
28 mars: remissutkast till klubbarna.
28 april: deadline för remissvar.
Maj: förslag till reformprogram skickas ut.

Intresseanmälan görs personligen och ska bestå av en enkel motivation och meriter/erfarenheter av politiskt arbete. Anmälan sker via julia.bergh@s-studenter.se och johan.ekstrom@s-studenter.se och ska vara oss tillhanda senast den 15:e oktober. Det är
också till dem ni hör av er vid eventuella frågor.

Det kommer att kräva mycket tid och engagemang för gruppen. I gengäld får man långa härliga politiska diskussioner och vara med och forma S-studenters politik!
Vi ser fram emot era anmälningar!
Elin Ylvasdotter, Julia Bergh och Johan Ekström.
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2015 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1jKEv4p