Val av ombud till S-studenters kongress 2016

View this email in your browser

Val av ombud till S-studenters kongress 10-12 juni

Den 4:e maj träffas vi för ett beslutande medlemsmöte där vi väljer vilka som ska få åka som ombud till S-studenters kongress i juni. Kongressen är vårt årsmöte där vi tar beslut om vilka politiska förslag vi ska driva och vad vi som förbund ska göra under nästa verksamhetsår. Dessutom får en chansen att träffa andra politiskt engagerade från hela landet! För att nominera någon vän eller dig själv till ombud mailar du till gshfkontakt@gmail.com eller föreslår det på mötet. Dagordning hittar du längst ner i mailet. 

1 maj 

GSHF har aktiviteter från morgon till kväll. Vi börjar med en traditionell champagnefrukost, fortsätter med att lyssna på Stefan Löfvén och avslutar på Kjellmansgatan med en riktig härlig sosse-fest! Varmt välkomna! För mer info – se http://bit.ly/1rl3W0u

Den 8-9 april hade Socialdemokraterna i Göteborg kongress och GSHF fanns såklart på plats! Vi var 12 ombud och syntes mycket i talarstolen. Bland annat gjordes skarpa inlägg för 6-timmars arbetsdag och för rätten till asyl. På kongressen röstade vi exempelvis igenom ett nej till värdlandsavtal med NATO och ja till att utöka försöken med arbetstidsförkortning.
Kallelse beslutande medlemsmöte
4 maj 18:00 Terassbaren, campus Linné

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av sekreterare
  4. Val av två justerare tillika rösträknare
  5. Mötets behöriga utlysande
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Val av ombud till S-studenters kongress 2016
  8. Mötets avslutande
Du får detta mail för att du har skrivit upp dig på GSHF:s maillista eller är medlem i klubben. Ifall du inte skulle vilja ha detta mail längre – skicka ”avregistrera” till gshfkontakt@gmail.com


Nyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1rl3W0A