Integration och arbetsmarknad

Möte IntegrationStort tack till Allaedin Hedayati som igår pratade med oss om arbetsförmedlingens etableringsuppdrag gällande nyanlända skyddsbehövande. Exempelvis lärde vi oss att etableringsuppdraget där SFI och arbetsmarknadsinsatser ingår endast varar i två år vilket gör att de flesta nyanlända knappt hinner lära sig svenska och orientera sig i det nya landet efter många år av flykt och kris innan de förväntas stå på egna ben och hitta sysselsättning själva. Ett mycket intressant möte där vi fick många nya insikter om vad som behövs för att göra integrationen lättare!