Emelie Markianos (Förbundsstyrelsen) SHS, GSHF

Hej! Mitt namn är Emelie Markianos och jag kandiderar till förbundsstyrelsen. Jag har fått förtroendet av både min hemklubb SHS, men också av GSHF att representera Göteborgs socialdemokratiska studenter. För närvarande läser jag civilekonomprogrammet på handelshögskolan samt ryska vid Göteborgs Universitet.

Att läsa på Handels är otroligt givande men jag kände inte igen mig i deras beskrivning av verkligheten. Sommaren innan jag började på handels hade jag läst Pikettys Kapitalet i det 21 århundradet. Väl på handels undrade jag om de sovit under en sten det senaste århundradet och blundade för hur verkligheten faktiskt ser ut. Någonstans i samma veva upptäckte jag S-studenter och där fann jag kamrater som också såg hur ojämlikt, inte bara kapitalet är fördelat utan även samhället i stort. Idag råder inte likaberättigade förutsättningar vad gäller rätten till asyl, rätten till bostad och rätten till lika lön för lika arbete. Kort och gott rätten till att påverka sin situation oavsett bakgrund.

Tidigare har jag varit aktiv i SSU Göteborg, där jag satt i distriktsstyrelsen. Men då vårt parti införde den tillfälliga asyllagen, valde jag att inte återkandidera, eftersom jag inte längre visste om jag kände igen mig i denna socialdemokratiska riktning. Jag vände mig till S-studenter och insåg att det inte var jag som frångått min ideologiska kompass utan partiet. På GSHFs möten insåg jag det fantastiska med vårt förbund, att alla kan sitt område väldigt väl, och att vi med all kunskap vi besitter tillsammans blir oslagbara. Det är också på det sättet jag kom att inse hur mitt idealsamhälle såg ut, och att S-studenter så som jag upplevt det utgjorde ett mikrokosmos av detta. När alla får lov att ägna sig åt sin/a passion/er och växa, kan vi tillsammans gå längre. Istället för att tävla mot varann, måste vi tävla mot orättvisorna.

Som 90-talist är det självklart att ekonomiska kriser har präglat både min uppväxt, men min uppväxt är inte bara min utan hela samhällets. Vi har gått från att vara en humanitär stormakt till att vi idag stänger gränserna för människor. Men inte för kapitalet som fortfarande ackumuleras i det översta skiktet. Vi har gått från att vara en renommerad välfärdsstat till att det idag finns en bild av psykisk hälsa som enbart tillåts råda under marknadsekonomiska krafter – självkänsla är något som lyder under kapitalistiska marknadskrafterna tillgång och efterfrågan, ju mer du har av det som tillfrågas desto större självkänsla.

Som 90-talister har vi genomlevt omvandlingen från socialdemokratisk välfärdsstat till liberalismens marknadsekonomiska stat. Vi har vuxit upp under denna förändring, och kan med säkerhet säga att det ekonomiska systemet som sådant givit upphov till klasskillnader i våra egna samhällen. Utifrån detta är steget inte långt till att se hur det ekonomiska systemet som sådant även ger upphov till en ojämlik värld.

Skulle jag få förtroendet som förbundsstyrelseledamot för S-studenter kommer jag se till att vi vecklar ut och utvecklar den socialdemokratiska ekonomiska ideologin. Det är endast så vi kan återerövra de socialdemokratiska värderingarna, endast så kan vi återerövra svenska folkets förtroende och endast så kan vi bygga en jämlik värld.

Emelie Markianos