Kallelse till beslutande medlemsmötemed GSHF

Kallelse till beslutande medlemsmötemed GSHFVeckans nyhetsbrev från GSHFKallelse till beslutande medlemsmöte med GSHF
Tid:      Fredagen 2 februari klockan 18:00
Plats:   Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget
 

Val av ombud och klubbmotioner till SSU Göteborgs distriktsårskonferens (DÅK) 2018 samt klubbnomineringar till flera uppdrag

 
Vi träffas för att välja ombud till SSU Göteborgs distriktsårskonferens (DÅK) 23-25 februari. DÅKen är SSU Göteborg högst beslutande organ. Vi har även möjlighet att som klubb nominera personer till följande uppdrag för S-studenter, SSU Göteborg och S Göteborg;

  • Förbundssekreterare S-studenter
  • Vice ordförande S-studenter
  • Ledamot S-studenters förbundsstyrelse
  • Verksamhetsrevisor S-studenter
  • Ersättande verksamhetsrevisor S-studenter
  • Libertas redaktör
  • Ledamot Libertas redaktion
  • Ledamot SSU Göteborgs distriktsstyrelse
  • Ledamot SSU Göteborgs valberedning
  • Ledamot S Göteborg distriktsstyrelse

För att nominera någon kamrat eller dig själv till ombud mailar du till gshfkontakt@gmail.com eller föreslår det på mötet.
 
För att skicka in en motion som du vill att GSHF ska ta ställning till mailar du gshfkontakt@gmail.com.
 
För att nominera någon kamrat eller dig själv som GSHFs kandidat till någon av de uppdragen som listats ovan så mailar du till gshfkontakt@gmail.com eller föreslår det på mötet.

Dagordning

Datum:                                            2018-02-02
Tid:                           18:15, fika från 18:00
Plats:                         Café Liberté, Olof Palmes plats 1, Järntorget
 
Preliminärer (§§ 1)
 
§1.1      Mötets öppnande
 
§1.2      Val av mötesfunktionärer
            a) mötesordförande
      b) mötessekreterare
      c) två justerade tillika rösträknare
 
§1.3      Mötets behöriga utlysande
 
§1.4      Godkännande av dagordning
 
Valärenden (§§ 2)
 
§2.1      Val av ombud till Göteborgs DÅK 2018
 
§2.2      Val av klubbnominering till förbundssekreterare S-studenter
 
§2.3      Val av klubbnominering till Vice ordförande S-studenter
 
§2.4      Val av klubbnominering till ledamot S-studenters förbundsstyrelse
 
§2.5      Val av klubbnominering till verksamhetsrevisor S-studenter
 
§2.6      Val av klubbnominering till ersättande verksamhetsrevisor S-studenter
 
§2.7      Val av klubbnominering till Libertas redaktör
 
§2.8      Val av klubbnominering till Ledamot Libertas redaktör
 
§2.9      Val av klubbnominering till ledamot SSU Göteborgs distriktsstyrelse
 
§2.10    Val av klubbnominering till ledamot SSU Göteborgs valberedning
 
§2.11    Val av klubbnominering till ledamot S Göteborgs distriktsstyrelse
 
§2.12    Val av klubbnominering till ordförande facklig-politiska utskottet samt ledamot i S Göteborgs partidistriksstyrelse
 
§2.13    Val av klubbnominering till revisor S Göteborg
 
§2.14    Val av klubbnominering till revisorssuppleant S Göteborg
 
§2.15    Val av klubbnominering till ombud västsvenska representantskapet
 
§2.16    Val av klubbnominering till suppleant västsvenska representantskapet
 
§2.17    Val av klubbnominering till ledamot S Göteborgs valberedning
 
§2.18    Val av klubbnominering till suppleant S Göteborgs valberedning
 
Beslutsärenden (§§ 3)
 
§3.1      Behandling av till styrelsen inkomna motioner
 
Övrigt (§§ 4)
 
§4.1      Mötets avslutande
 
Välkomna,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2DqNjuR