Valberedningens förslag 2018

Om processen:

Valberedningen har behandlat sammanlagt sju nomineringar med ett varierande antal personer i varje nominering. Utöver nomineringarna har vi även fått arbeta rekryterande, men i mindre omfattning. Vi uppmanar föreningens medlemmar att nominera särskilt revisorer och revisorsersättare inför nästa verksamhetsår.

Till samtliga poster i styrelsen, frånsett ordförande, har det inte funnits någon konkurrens. Eftersom vi har kännedom om de nominerade, så har vi inte genomfört intervjuer till dessa poster. Till ordförandeposten har vi däremot intervjuat båda kandidater, främst om deras tankar om vad de vill göra med GSHF kommande verksamhetsår.

Vi ber om ursäkt för att förslaget kommit sent omsider.

Förslaget:

Till ordförande:

Sofia Hvittfeldt

Övrig nominerad:

Dijana Mujdzic

Motivering:

Sofia Hvittfeldt har ett mångårigt engagemang inom S-studenter, och har före sina uppdrag i GSHF varit aktiv inom Laboremus. Utöver detta har hon länge arbetat för Palestinas sak, och är just nu i Palestina i anslutning till sin utbildning.

Båda nominerade har varit mycket lämpliga kandidater, med lång organisatorisk och politisk erfarenhet och hjärta för föreningen och båda hade gjort en stark insats som GSHF:s ordförande. Vad som blivit utslagsgivande har dock varit klubbens nuvarande något inaktiva status, där valberedningen bedömt att Sofia haft något mer betoning på de kvaliteter som kan vända denna utveckling. Bland annat har hon genomgått en organiseringskurs som betonar just hur en bygger upp en förening. Valberedningen bedömer att GSHF är i behov av att aktivera nuvarande medlemmar såväl som värva nya och ha en kontinuerlig verksamhet. Detta har i sin tur stor betydelse för GSHF:s förutsättningar att bedriva en aktiv och framgångsrik valrörelse. Valberedningen bedömer att Sofia hade mer konkretiserade idéer och tankar om hur detta kunde gå till. Med detta sagt har båda kandidater haft sina väldigt starka sidor, vilket gjort avvägningen mycket svår för valberedningen.

Till vice ordförande:

Maya Potter

Inga övriga nominerade

Till kassör:

Björn Lönnqvist

Inga övriga nominerade

Till styrelsen:

Anja Olin Pape
Mirza Barakzahi

Motivering (vice, kassör, ledamöter):

Valberedningen ser vice ordförande, kassör och styrelseledamöter som en sammansättning som ger föreningen en mycket bra blandning av kontinuitet, erfarenhet och nya perspektiv utifrån. Samtliga har ett långt engagemang antingen inom föreningen eller inom andra delar av arbetar- och ungdomsrörelsen.

Tillsammans med medlemmarna tror vi att styrelsen kommer kunna göra ett mycket bra arbete med att stärka GSHF som organisation och att driva valrörelse.

Till revisorer:

Erik Vestin

Sofi Bringsoniou

Till revisorsersättare:

Roshan Yigit

Malin Malm

Valberedningen

Utöver dessa namn har vi också samlat in kandidater till valberedningen genom nomineringsformuläret. Vi kommer självklart inte föreslå valberedning, men de nominerade (ej tillfrågade) är:

Marina Fransson
Roshan Yigit
Håkan Bernhardsson
Luwam Ghebremichael
Edwin Fondén
Emelie Markianos

Hälsningar
Valberedningen:
Edwin Fondén
Roshan Yigit
Håkan Bernhardsson

Nomineringsanmodan GSHF 2018

Nomineringsanmodan GSHF 2018

Veckans nyhetsbrev från GSHFNomineringsanmodan GSHF 2018 

Valberedningen tar emot nomineringar till och med fredagen den 23 mars. Det går att nominera både sig själv eller andra. posterna gäller ordförande, vice ordförande, kassör, ledamot, revisor och revisorsersättare.

Nomineringar görs via länken:
http://bit.ly/2u2FlDB. Senast den 25 mars presenterar valberedningen sitt förslag. Eventuella intervjuer kommer att hållas löpande. Årsmötet äger rum den 27 mars 18.00 på Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget.

Med vänliga hälsning
Valberedningen (genom Edwin Fondén, valberedningens sammankallande)

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2GKsDfM