Handlingar till beslutsfattande medlemsmöte 28 maj

Handlingar till beslutsfattande medlemsmöte 28 maj

Handlingar till beslutsfattande möte 28 maj 

 

 
När? Tisdagen den 28:e maj, klockan 18.00.

Var? AFiG, Järntorget 7.

 

Dagordning

Preliminärer (§§ 1)

§1.1 Mötets öppnande

§1.2 Val: Mötesfunktionärer

a) mötesordförande

b) mötessekreterare

c) justeringsperson tillika rösträknare

§1.3   Mötets beslutsmässighet

§1.4   Fastställande av föredragningslista
 

 

Beslutsärenden (§§ 2)

§2.1  Nomineringar till nämnder, bolagsstyrelser och stiftelser

§1.3   Valplan 2018

§1.4  Ekonomisk berättelse

§1.3  Beslut om ansvarsfrihet för GSHF styrelse 2017/2018

§1.4  Beslut om schema för medlemsmöten

 

Informationsärenden (§§ 3)

§3.1   Information från S-studenter, S partidistrikt, SSU Gbg
 

Övrigt (§§ 4)

§5.1  Övriga frågor

§5.2   Mötets avslutande
 

Valplan

 

Med vänlig hälsning,

 

Styrelsen

 
 

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2IRwhrw

Beslutsfattande medlemsmöte 28 maj

Beslutsfattande medlemsmöte 28 majVeckans nyhetsbrev från GSHFBESLUTANDE MEDLEMSMÖTE 28 MAJ

GSHF:s medlemmar är härmed kallade till ett beslutsfattande möte som äger rum den 28 maj, 18:00, AFiG, Järntorget 7. 

Det beslutsfattande mötet kommer att besluta om nomineringar till nämnder, styrelser och stiftelser, samt anta GSHF:s valplan för 2018.

Nomineringar
Efter valet kommer uppdrag i nämnder, bolagsstyrelser och stiftelser tillsättas. Självklart ska vi nominera många S-Studenter till dessa uppdrag! 

Mer information: 
Göteborgs Stads nämnder
Göteborgs Stads stiftelser
Göteborgs Stads bolagsstyrelser 
Västra Götalands Regions nämnder och stiftelser 

Observera att alla nominerade kommer att behöva skriva under en kandidatförsäkran från partiet. Uteblir denna kandidatförsäkran kommer tyvärr nomineringen att falla. För att nomineras måste medlemsavgiften vara betald både till partiet och S-Studenter. Även eventuella skulder till kommunal- och/eller regionfonden måste vara betalda. Kandidater bör även ta del av partiets ledarskapsprofil

Vill du nominera dig själv eller en kamrat (alla du nominerar måste ha tackat ja till nominering), mejla gshfkontakt@gmail.com senast 27 maj 23:59.  Man kan även nominera direkt på mötet men att nominera i förväg uppmuntras!

Valplan
På det beslutsfattande mötet kommer även GSHF:s valplan för 2018 att antas. Den kommer att skickas ut senast en vecka innan mötet. 

Vi hoppas att vi ses på mötet!

Kamratliga hälsningar

/Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2KdfsnW