Handlingar till beslutsfattande medlemsmöte 28 maj

Handlingar till beslutsfattande medlemsmöte 28 maj

Handlingar till beslutsfattande möte 28 maj 

 

 
När? Tisdagen den 28:e maj, klockan 18.00.

Var? AFiG, Järntorget 7.

 

Dagordning

Preliminärer (§§ 1)

§1.1 Mötets öppnande

§1.2 Val: Mötesfunktionärer

a) mötesordförande

b) mötessekreterare

c) justeringsperson tillika rösträknare

§1.3   Mötets beslutsmässighet

§1.4   Fastställande av föredragningslista
 

 

Beslutsärenden (§§ 2)

§2.1  Nomineringar till nämnder, bolagsstyrelser och stiftelser

§1.3   Valplan 2018

§1.4  Ekonomisk berättelse

§1.3  Beslut om ansvarsfrihet för GSHF styrelse 2017/2018

§1.4  Beslut om schema för medlemsmöten

 

Informationsärenden (§§ 3)

§3.1   Information från S-studenter, S partidistrikt, SSU Gbg
 

Övrigt (§§ 4)

§5.1  Övriga frågor

§5.2   Mötets avslutande
 

Valplan

 

Med vänlig hälsning,

 

Styrelsen

 
 

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2IRwhrw