Kallelse till extrainsatt årsmöte 22/11 + nomineringsanmodan

Kallelse till extrainsatt årsmöte 22/11 + nomineringsanmodanVeckans nyhetsbrev från GSHFExtrainsatt årsmöte 22 november

Kallelse
Välkommen på extrainsatt årsmöte med GSHF den 22 november! 

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande 
3. Godkännande av dagordning 
4. Val av mötesfunktionärer 
    a. Mötesordförande     
    b. Mötessekreterare     
    c. Två protokolljusterare tillika rösträknare 
5. Behandling av ekonomiska berättelsen 2017/2018 
6. Behandling av revisionsberättelsen 2017/2018
7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet  2017/2018
8. Fyllnadsval av två ledamöter till styrelsen 2018/2019
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

När: Torsdagen 22 november, klockan 18.00.
Var: AFiG
, Järntorget 7. 

Nomineringsanmodan 
Vid det extrainsatta årsmötet kommer det vara ett fyllnadsval till styrelsen. Två ledamöter sökes! Är du denna rätta personen eller vet någon som vill bli nominerad, skicka mejl till gshfkontakt@gmail.com! Senast 20 november vill vi ha nomineringen! 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailchimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2R8hRUs