Kallelse till årsmöte 27 januari

Kallelse till årsmöte 27 januari

Veckans nyhetsbrev från GSHFKallelse till årsmöte 27 januari

Årsmöte
Härmed kallas alla GSHF:s medlemmar till ordinarie årsmöte den 27 januari! 

Årsmötet kommer behandla följande frågor:

  1. Propositioner från styrelsen
  2. Interpellationer
  3. Motioner + styrelsens utlåtande
  4. Budget och medlemsavgift
  5. Fastställande av stadgar, riktlinjer och arbetsordningar
  6. Val: Ordförande, styrelse, valberedning, revisorer
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse
  8. Revisorernas revisionsberättelse
  9. Ansvarsfrihet för föregående styrelse 
  10. Övriga frågor

Har du en Interpellation eller motion? Skicka till gshfkontakt@gmail.com senast 3 januari vid midnatt. 

Handlingar så som inkomna motioner kommer att skickas ut minst tre veckor före årsmötet.

När: 27 januari, 17:00.
Var: Järntorget. Exakt lokal meddelas vid utskicket av handlingarna. 

Nomineringar 

Nomineringsanmodan kommer läggas upp av valberedningen på gshf.nu inom kort!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailchimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2GlYyX6

Nyhetsbrev från GSHF

Nyhetsbrev från GSHF

Veckans nyhetsbrev från GSHFPolitiskt julmys 11/12 + ombudsval

Medlemsmöte/Julmys 
Välkommen på julmys med GSHF! Vi kommer äta julfika medan vi diskuterar och analyserar det politiska läget nationellt och lokalt! 

Vi kommer också prata om de två programtexterna som är ute på remiss inför partikongressen i mars (finnes här: http://bit.ly/2FYH0QU)! 

Hoppas vi ses då!

När? Tisdagen den 11 December, klockan 18.00
Var? AFiG
, järntorget 7. 

Ombud till partikongressen i Örebro i mars 2019 
Nu pågår valet av ombud till partikongressen i Örebro 22–24 mars! Röstningen pågår online fram till 14 December!

Då kongressen kommer handla om utbildning och även omställning och kompetensförsörjning där utbildning spelar en nyckelroll känns det särskilt relevant att S-Studenter finns representerade bland ombuden! 

Röstberättigade får hem ett brev med en kod för att sedan rösta online! Man kan också rösta på partiexpeditionen på järntorget 9, som har öppet: 
Måndag: 8-17
Tisdag: 8-17
Onsdag: 8-19
Torsdag: 8-17 
Fredag: 8-16 

KANDIDATERNA

Marina Fransson: Statsvetare med flerårigt engagemang i S-Studenter och gedigen kårbakgrund som ger Marina stenkoll på studentfrågorna. 

Sofia Hvittfeldt: Fred- och utvecklingsvetare som varit aktiv i S-Studenter i Uppsala innan GSHF. Vill ha en mer jämlik och inkluderande skola på alla nivåer. 

Dijana Mujdzic: Har varit aktiv i S-Studenter i flera år och vars erfarenhet och kunskap som socionom skulle vara till stor gagn på kongressen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen via ordförande Sofia

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailchimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2rnSMtS