Kallelse till årsmöte 27 januari

Kallelse till årsmöte 27 januari

Veckans nyhetsbrev från GSHFKallelse till årsmöte 27 januari

Årsmöte
Härmed kallas alla GSHF:s medlemmar till ordinarie årsmöte den 27 januari! 

Årsmötet kommer behandla följande frågor:

  1. Propositioner från styrelsen
  2. Interpellationer
  3. Motioner + styrelsens utlåtande
  4. Budget och medlemsavgift
  5. Fastställande av stadgar, riktlinjer och arbetsordningar
  6. Val: Ordförande, styrelse, valberedning, revisorer
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse
  8. Revisorernas revisionsberättelse
  9. Ansvarsfrihet för föregående styrelse 
  10. Övriga frågor

Har du en Interpellation eller motion? Skicka till gshfkontakt@gmail.com senast 3 januari vid midnatt. 

Handlingar så som inkomna motioner kommer att skickas ut minst tre veckor före årsmötet.

När: 27 januari, 17:00.
Var: Järntorget. Exakt lokal meddelas vid utskicket av handlingarna. 

Nomineringar 

Nomineringsanmodan kommer läggas upp av valberedningen på gshf.nu inom kort!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailchimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2GlYyX6