About gshf-gbg

Posts by gshf-gbg:

Handlingar & nomineringsanmodan till årsmötet 27 januari

Handlingar & nomineringsanmodan till årsmötet 27 januari

Veckans nyhetsbrev från GSHFGSHF årsmöte 27 januari 2019

Information och handlingar  
Årsmötet kommer äga rum 27 januari i Café Liberté och starta 17:00. Handlingar finns tillgängliga på GSHF:s hemsida, under rubriken 'dokument'. 

När? Söndagen den 27 januari, klockan 17.00
Var? Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, järntorget. 

Nomineringar 
Sök till världens bästa styrelse! GSHF:s valberedning tar nu emot nomineringar i ett formulär som också finns på GSHF:s hemsida

Vi ses på årsmötet och på barrikaderna! 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2019 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailchimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2H6K12a

Kallelse till årsmöte 27 januari

Kallelse till årsmöte 27 januari

Veckans nyhetsbrev från GSHFKallelse till årsmöte 27 januari

Årsmöte
Härmed kallas alla GSHF:s medlemmar till ordinarie årsmöte den 27 januari! 

Årsmötet kommer behandla följande frågor:

  1. Propositioner från styrelsen
  2. Interpellationer
  3. Motioner + styrelsens utlåtande
  4. Budget och medlemsavgift
  5. Fastställande av stadgar, riktlinjer och arbetsordningar
  6. Val: Ordförande, styrelse, valberedning, revisorer
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse
  8. Revisorernas revisionsberättelse
  9. Ansvarsfrihet för föregående styrelse 
  10. Övriga frågor

Har du en Interpellation eller motion? Skicka till gshfkontakt@gmail.com senast 3 januari vid midnatt. 

Handlingar så som inkomna motioner kommer att skickas ut minst tre veckor före årsmötet.

När: 27 januari, 17:00.
Var: Järntorget. Exakt lokal meddelas vid utskicket av handlingarna. 

Nomineringar 

Nomineringsanmodan kommer läggas upp av valberedningen på gshf.nu inom kort!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailchimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2GlYyX6

Nyhetsbrev från GSHF

Nyhetsbrev från GSHF

Veckans nyhetsbrev från GSHFPolitiskt julmys 11/12 + ombudsval

Medlemsmöte/Julmys 
Välkommen på julmys med GSHF! Vi kommer äta julfika medan vi diskuterar och analyserar det politiska läget nationellt och lokalt! 

Vi kommer också prata om de två programtexterna som är ute på remiss inför partikongressen i mars (finnes här: http://bit.ly/2FYH0QU)! 

Hoppas vi ses då!

När? Tisdagen den 11 December, klockan 18.00
Var? AFiG
, järntorget 7. 

Ombud till partikongressen i Örebro i mars 2019 
Nu pågår valet av ombud till partikongressen i Örebro 22–24 mars! Röstningen pågår online fram till 14 December!

Då kongressen kommer handla om utbildning och även omställning och kompetensförsörjning där utbildning spelar en nyckelroll känns det särskilt relevant att S-Studenter finns representerade bland ombuden! 

Röstberättigade får hem ett brev med en kod för att sedan rösta online! Man kan också rösta på partiexpeditionen på järntorget 9, som har öppet: 
Måndag: 8-17
Tisdag: 8-17
Onsdag: 8-19
Torsdag: 8-17 
Fredag: 8-16 

KANDIDATERNA

Marina Fransson: Statsvetare med flerårigt engagemang i S-Studenter och gedigen kårbakgrund som ger Marina stenkoll på studentfrågorna. 

Sofia Hvittfeldt: Fred- och utvecklingsvetare som varit aktiv i S-Studenter i Uppsala innan GSHF. Vill ha en mer jämlik och inkluderande skola på alla nivåer. 

Dijana Mujdzic: Har varit aktiv i S-Studenter i flera år och vars erfarenhet och kunskap som socionom skulle vara till stor gagn på kongressen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen via ordförande Sofia

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailchimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2rnSMtS

Kallelse till extrainsatt årsmöte 22/11 + nomineringsanmodan

Kallelse till extrainsatt årsmöte 22/11 + nomineringsanmodanVeckans nyhetsbrev från GSHFExtrainsatt årsmöte 22 november

Kallelse
Välkommen på extrainsatt årsmöte med GSHF den 22 november! 

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande 
3. Godkännande av dagordning 
4. Val av mötesfunktionärer 
    a. Mötesordförande     
    b. Mötessekreterare     
    c. Två protokolljusterare tillika rösträknare 
5. Behandling av ekonomiska berättelsen 2017/2018 
6. Behandling av revisionsberättelsen 2017/2018
7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet  2017/2018
8. Fyllnadsval av två ledamöter till styrelsen 2018/2019
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

När: Torsdagen 22 november, klockan 18.00.
Var: AFiG
, Järntorget 7. 

Nomineringsanmodan 
Vid det extrainsatta årsmötet kommer det vara ett fyllnadsval till styrelsen. Två ledamöter sökes! Är du denna rätta personen eller vet någon som vill bli nominerad, skicka mejl till gshfkontakt@gmail.com! Senast 20 november vill vi ha nomineringen! 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailchimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2R8hRUs

För en radikal socialdemokrati – kallelse beslutande medlemsmöte 4/10

För en radikal socialdemokrati – kallelse beslutande medlemsmöte 4/10

Veckans nyhetsbrev från GSHFBeslutande medlemsmöte och kongresser!

Kära medlem!
Efter en intensiv valkampanj har vi ett resultat… Inget särskilt? Socialdemokraterna presterade bättre än vad opinionsundersökningarna, SD presterade sämre. I övrigt tycks det politiska läget befinna sig i limbo. Att hitta ett rimligt regeringsunderlag verkar vara svårt för alla inblandade, särskilt i en värld där blockpolitiken kastar sin förlägna skugga. Det ser helt enkelt lite trögt ut – vilket betyder att det politiska engagemanget är viktigare än någonsin! Nedan så kommer två möjligheter till att bygga en radikal socialdemokrati!

Ombud för socialdemokraternas partikongress – Beslutande medlemsmöte 4:e oktober
Vill du besluta om hur socialdemokraterna ska vara? Den 22-24 mars kommer socialdemokraternas nationella partikongress äga rum och det är dags att nominera de ombud som ska representera Göteborg! Är du, eller någon du känner, taggad? Skicka i så fall ett mail till gshfkontakt@gmail.com med namn på den nominerade, eller föreslå en kandidat på mötet. Ses den 4:e oktober! 

Distriktsårskonferens socialdemokraterna i Göteborg – hur tycker vi?
Det är inte endast konferens på nationell nivå! Distriktsårskonferensen för partiet i i Göteborg kommer hållas den 20-21 oktober. De beslut som fattas här kommer lägga grund för hur Göteborgsdelegationen sedan agerar på den ovannämnda nationella partikongressen. Den 17:e oktober ses vi för att diskutera de motioner som kommer behandlas. Har du någon motion du tycker är extra bu eller bä?? Meddela i så fall styrelsen via mail till gshfkontakt@gmail.com eller kom till mötet! På så sätt kommer vi att prioritera att diskutera de diskussioner du tycker är extra viktiga! Notera att detta INTE är ett beslutande medlemsmöte utan endast ett vägledande diskussionsmöte.

Motionerna som ska behandlas samt distriktsstyrelsens svar på dem kommer snart – håll ögonen öppna! 

Var? Partiexpeditionen, Järntorget 8, Göteborg
När? 17.30

Hoppas få se dig under hösten!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2prNHQm

Handlingar till beslutsfattande medlemsmöte 28 maj

Handlingar till beslutsfattande medlemsmöte 28 maj

Handlingar till beslutsfattande möte 28 maj 

 

 
När? Tisdagen den 28:e maj, klockan 18.00.

Var? AFiG, Järntorget 7.

 

Dagordning

Preliminärer (§§ 1)

§1.1 Mötets öppnande

§1.2 Val: Mötesfunktionärer

a) mötesordförande

b) mötessekreterare

c) justeringsperson tillika rösträknare

§1.3   Mötets beslutsmässighet

§1.4   Fastställande av föredragningslista
 

 

Beslutsärenden (§§ 2)

§2.1  Nomineringar till nämnder, bolagsstyrelser och stiftelser

§1.3   Valplan 2018

§1.4  Ekonomisk berättelse

§1.3  Beslut om ansvarsfrihet för GSHF styrelse 2017/2018

§1.4  Beslut om schema för medlemsmöten

 

Informationsärenden (§§ 3)

§3.1   Information från S-studenter, S partidistrikt, SSU Gbg
 

Övrigt (§§ 4)

§5.1  Övriga frågor

§5.2   Mötets avslutande
 

Valplan

 

Med vänlig hälsning,

 

Styrelsen

 
 

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2IRwhrw

Beslutsfattande medlemsmöte 28 maj

Beslutsfattande medlemsmöte 28 majVeckans nyhetsbrev från GSHFBESLUTANDE MEDLEMSMÖTE 28 MAJ

GSHF:s medlemmar är härmed kallade till ett beslutsfattande möte som äger rum den 28 maj, 18:00, AFiG, Järntorget 7. 

Det beslutsfattande mötet kommer att besluta om nomineringar till nämnder, styrelser och stiftelser, samt anta GSHF:s valplan för 2018.

Nomineringar
Efter valet kommer uppdrag i nämnder, bolagsstyrelser och stiftelser tillsättas. Självklart ska vi nominera många S-Studenter till dessa uppdrag! 

Mer information: 
Göteborgs Stads nämnder
Göteborgs Stads stiftelser
Göteborgs Stads bolagsstyrelser 
Västra Götalands Regions nämnder och stiftelser 

Observera att alla nominerade kommer att behöva skriva under en kandidatförsäkran från partiet. Uteblir denna kandidatförsäkran kommer tyvärr nomineringen att falla. För att nomineras måste medlemsavgiften vara betald både till partiet och S-Studenter. Även eventuella skulder till kommunal- och/eller regionfonden måste vara betalda. Kandidater bör även ta del av partiets ledarskapsprofil

Vill du nominera dig själv eller en kamrat (alla du nominerar måste ha tackat ja till nominering), mejla gshfkontakt@gmail.com senast 27 maj 23:59.  Man kan även nominera direkt på mötet men att nominera i förväg uppmuntras!

Valplan
På det beslutsfattande mötet kommer även GSHF:s valplan för 2018 att antas. Den kommer att skickas ut senast en vecka innan mötet. 

Vi hoppas att vi ses på mötet!

Kamratliga hälsningar

/Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2KdfsnW

Valberedningens förslag 2018

Om processen:

Valberedningen har behandlat sammanlagt sju nomineringar med ett varierande antal personer i varje nominering. Utöver nomineringarna har vi även fått arbeta rekryterande, men i mindre omfattning. Vi uppmanar föreningens medlemmar att nominera särskilt revisorer och revisorsersättare inför nästa verksamhetsår.

Till samtliga poster i styrelsen, frånsett ordförande, har det inte funnits någon konkurrens. Eftersom vi har kännedom om de nominerade, så har vi inte genomfört intervjuer till dessa poster. Till ordförandeposten har vi däremot intervjuat båda kandidater, främst om deras tankar om vad de vill göra med GSHF kommande verksamhetsår.

Vi ber om ursäkt för att förslaget kommit sent omsider.

Förslaget:

Till ordförande:

Sofia Hvittfeldt

Övrig nominerad:

Dijana Mujdzic

Motivering:

Sofia Hvittfeldt har ett mångårigt engagemang inom S-studenter, och har före sina uppdrag i GSHF varit aktiv inom Laboremus. Utöver detta har hon länge arbetat för Palestinas sak, och är just nu i Palestina i anslutning till sin utbildning.

Båda nominerade har varit mycket lämpliga kandidater, med lång organisatorisk och politisk erfarenhet och hjärta för föreningen och båda hade gjort en stark insats som GSHF:s ordförande. Vad som blivit utslagsgivande har dock varit klubbens nuvarande något inaktiva status, där valberedningen bedömt att Sofia haft något mer betoning på de kvaliteter som kan vända denna utveckling. Bland annat har hon genomgått en organiseringskurs som betonar just hur en bygger upp en förening. Valberedningen bedömer att GSHF är i behov av att aktivera nuvarande medlemmar såväl som värva nya och ha en kontinuerlig verksamhet. Detta har i sin tur stor betydelse för GSHF:s förutsättningar att bedriva en aktiv och framgångsrik valrörelse. Valberedningen bedömer att Sofia hade mer konkretiserade idéer och tankar om hur detta kunde gå till. Med detta sagt har båda kandidater haft sina väldigt starka sidor, vilket gjort avvägningen mycket svår för valberedningen.

Till vice ordförande:

Maya Potter

Inga övriga nominerade

Till kassör:

Björn Lönnqvist

Inga övriga nominerade

Till styrelsen:

Anja Olin Pape
Mirza Barakzahi

Motivering (vice, kassör, ledamöter):

Valberedningen ser vice ordförande, kassör och styrelseledamöter som en sammansättning som ger föreningen en mycket bra blandning av kontinuitet, erfarenhet och nya perspektiv utifrån. Samtliga har ett långt engagemang antingen inom föreningen eller inom andra delar av arbetar- och ungdomsrörelsen.

Tillsammans med medlemmarna tror vi att styrelsen kommer kunna göra ett mycket bra arbete med att stärka GSHF som organisation och att driva valrörelse.

Till revisorer:

Erik Vestin

Sofi Bringsoniou

Till revisorsersättare:

Roshan Yigit

Malin Malm

Valberedningen

Utöver dessa namn har vi också samlat in kandidater till valberedningen genom nomineringsformuläret. Vi kommer självklart inte föreslå valberedning, men de nominerade (ej tillfrågade) är:

Marina Fransson
Roshan Yigit
Håkan Bernhardsson
Luwam Ghebremichael
Edwin Fondén
Emelie Markianos

Hälsningar
Valberedningen:
Edwin Fondén
Roshan Yigit
Håkan Bernhardsson