Okategoriserade

Solidaritet med kvinnor på flykt – GSHF deltog i demon på 8 mars

Igår var det internationella kvinnodagen och ca 2 500 människor samlades i Göteborg för att demonstrera. GSHF gick tillsammans med denna fina banderoll:

8 mars demo

Solidaritet med kvinnor på flykt var årets tema och deltagarna i tåget skrek ”den som flyr har inget val, ingen människa är illegal” tills att rösten tagit slut. Vissa liksom fortsatte skrika också efter det, med en desperat ton, ett hopp om att politikerna skulle lyssna.

DSC01695Tåget slingrade sig uppför Avenyn och fyllde till sist Götaplatsen med människor som dansade till Kiriakas trumslag. Rossana Dinamarca (V), Ann-Sofie Hermansson (S) och Parvin Kaboly (Hekmatist partiet) höll tal och till sist sjöng Göteborgs Feministiska Kör.

GBG:s Feministiska Kör

I döda filosofers sällskap

Existentiell ångest? Eller bara nyfiken på vad filosofer har sagt om modernism, feminism och relativism? Välkomna till GSHF:s onsdagsmöte som denna vecka har tema filosofi. Våra eminenta hobbyfilosofer Björn Lönnqvist och Marina Fransson kommer guida oss igenom denna oförglömliga resa genom idéhistoriens värld. Som vanligt håller vi hus på terassbaren (Karta) och börjar kl 18. Dessutom bjuds det på fika. Välkommen till en oförglömlig afton!

Kontakt: Björn Lönnqvist, 0727294777, bjorn.94@hotmail.com

Filosofi

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelse inför det extrainsatta årsmötet den 2 juni:

Håkan Bernhardsson (Ordförande)
Hanna Lindquist (Vice Ordförande)
Elvira Johansson (Kassör)
Jonatan Wårfors (Ledamot)
Frida Ramberg (Ledamot)
Maja Stenegard (Ledamot)
Josef Akar (Ledamot)

 

Information från valberedningen

Med anledning av det extrainsatta årsmötet uppmanar valberedningen medlemmarna att nominera lämpliga personer till styrelsen. Eftersom valet är ett fyllnadsval så är det i första hand en ordförande, en vice ordförande och en ledamot som sökes. Men då det kan bli fråga om förändringar av positioner inom styrelsen så kan även andra uppdrag att bli vakanta.

Nomineringar skickas till Avlant Nilsson via epost ”avlant@hotmail.com”. I nomineringen ska den nominerades fulla namn och kontaktuppgifter ingå. Nomineringar kan göras fram till 12 Maj.

Valberedningen offentliggör sitt förslag den 19 maj. Eventuella intervjuer kommer hållas under perioden 12-19 maj.

Kallelse till extrainsatt årsmöte för GSHF den 2 juni

Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF) kallar till extrainsatt årsmöte den 2 juni 18:00. Platsen för mötet är Café Liberté som ligger i gatuplan i Folkets hus, Järntorget.

Bakgrunden till det extrainsatta årsmötet är att ordföranden som valdes på det ordinarie årsmötet valt att avgå. Styrelsen har därför beslutat att ge medlemmarna inflytande över hela styrelsens sammansättning fram till nästa ordinarie årsmöte.

  1. Dagordning:
  2. Mötets öppnande
  3. Mötets behöriga utlysande
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Val av mötesordförande
  6. Val av mötessekreterare
  7. Val av två justerare
  8. Stadgeenliga val av:  Ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter
  9. Val av firmatecknare
  10. Mötets avslutande

Avlant Nilsson är valberedningens sammankallande. Han nås på 0709 27 19 59 och avlant@hotmail.com, där han tar emot nomineringar till alla styrelseplatser. Närmre detaljer om nomineringsanmodan, preliminära tider för intervjuer samt sista nomineringsdag kommer anslås på www.gshf.nu inom kort.

Övriga frågor om det extrainsatta årsmötet eller klubben hänvisas till GSHF:s mejl, gshfkontakt@gmail.com. Stadgar, arbetsordningen för årsmöten med mera hittas under fliken Dokument här på hemsidan.