Dokument

Styrdokument

GSHF Stadgar
GSHF Arbetsordning för årsmöte
GSHF Arbetsordning för klubbstyrelsen
GSHF Valordning vid personval
GSHF Valberedningens arbetsordning
GSHF Dokument om informationskanaler
GSHF Verksamhetsplan 2017
GSHF Jämställdhetsplan

Handlingar 2017

Bokslut GSHF 2016
Alla handlingar årsmöte GSHF 2017

Förslag till dagordning årsmöte GSHF 2017
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2016
Bilaga 2 Jämställdhetsberättelse
Bilaga 3 Ekonomisk berättelse 2016
Bilaga 4 Revisionsberättelse 2016
Bilaga 5 GSHF Verksamhetsplan 2017
Bilaga 6 GSHF Jämställdhetsplan
Bilaga 7 Medlemsavgift 2017
Bilaga 8 Rambudget GSHF 2017
Bilaga 9 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförenings stadga
Bilaga 10 a GSHF Arbetsordning för årsmöte
Bilaga 10 b GSHF Arbetsordning för klubbstyrelsen
Bilaga 10 c GSHF Valberedningens arbetsordning
Bilaga 10 d GSHF Valordning vid personval
Bilaga 10 e GSHF Dokument om informationskanaler
Bilaga 11 Nomineringsanmodan S-studenter

Handlingar 2016

Handlingar årsmöte 2016, del A
Förslag till jämställdhetsberättelse 2015
Förslag till ekonomisk berättelse 2015

Äldre handlingar

Stadgar fastslagna årsmötet 2014
Jämställdhetsplan+14
Verksamhetsplan+14
Arbetsordning+för+Klubbstyrelsen+Justerad
Dokument+om+informationskanaler+Justerad
Valordning+vid+personval+Justerad
Valberedningens+arbetsordning+Justerad
Arbetsordning+för+årsmöte+Justerad
Jämställdhetsberättelse+1112
Verksamhetsberättelse+1112
Kallelse årsmöte 2014
Nomineringsanmodan
Förslag till dagordning årsmöte 2014
Verksamhetsplan 2015
Jämställdhetsplan 2015
Jämställdhetsberättelse 13
Verksamhetsberättelse 13
Ekonomisk berättelse GSHF 2013
Propositioner inför årsmötet 2014
Valberedningens förslag
Remissutkast långtidsplan
Allmänpolitiskt program, remissutkast
Kallelse årsmöte 2015
Nomineringsanmodan 2015
Valberedningens förslag årsmöte 2015
Förslag till dagordning årsmöte 2015
Förslag till verksamhetsplan 2016
Förslag till jämställdhetsplan 2016
Förslag till verksamhetsberättelse 2014
Förslag till jämställdhetsberättelse 2014
Förslag till ekonomisk berättelse 2014
Kallelse extrainsatt årsmöte februari 2016

Nomineringsanmodan februari 2016
Valberedningens förslag till GSHF-s extrainsatta årsmöte februari 2016
SSU Göteborgs samtliga motioner inför DÅK:en 2016
Nomineringsanmodan 2016