Om klubben

Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF) är en feministisk, anti-rasistisk och socialdemokratisk förening för studenter som gillar att diskutera, se på film och lära sig mer om politik tillsammans. Klubben bildades 1937 och har sedan dess organiserat studenter som velat göra sin röst hörd. GSHF är en del av Socialdemokratiska studentförbundet, SSU-distriktet och Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Sedan 2015 är vi även en kårförening i Göta Studentkår. Vi anser att partipolitiskt samarbete är viktigt för att kunna påverka på många plan men arbetar även självständigt fram egna åsiktsdokument. Du behöver inte nödvändigtvis dela vår syn i alla frågor då vi finns till som ett forum för att diskutera och strävar efter att alltid ha högt i tak på våra medlemsmöten. Olika bakgrunder och olika åsikter tror vi leder till utveckling av våra politiska idéer. För mer information om var vi står i olika politiska frågor se här.

Sedan 2011 finns även Socialdemokratiska handelsstudenter (SHS), som organiserar socialdemokratiska studenter vid Handelshögskolan i Göteborg.