LUNCHFÖRELÄSNING – MARITA ULVSKOG

Välkommen på lunchföreläsning med Marita Ulvskog, fd riksdagsledamot, minister och idag Socialdemokraternas toppkandidat till Europaparlamentet.

Hon kommer prata om de stora utmaningar EU står inför. Klimatfrågan och frihandel är några av dessa.

Vi bjuder de 50 första på lunchbaguette.

Varmt välkomna!

TID: 12.00 den 20 maj
PLATS: Sappören
KONTAKT: Hanna Lindquist – 0707127179

från: http://on.fb.me/1jnWCVI

Kampanj i samband med Vårruset

På måndag den 12/5 är det Vårruset i Slottsskogen. GSHF är självklart på plats för kampanj och flygbladsutdelning.

Vi utgår från Linnéplatsen vid 18:00. Ring vår valombudsperson Hanna Lindquist på 0707 12 71 79 om du har några frågor!

Vi syns!

(Bild: flickr/Raphaël Dupertuis, under Creative Commons)

från: http://on.fb.me/1g7B5Gi

Nyhetsbrev från GSHF: kampanj inför vårruset

Måndag 12/5: kampanj i samband med vårruset

På måndag den 12/5 är det Vårruset i Slottsskogen. GSHF är på plats för kampanj och flygbladsutdelning.

Vi utgår från Linnéplatsen vid 18:00. Ring vår valombudsperson Hanna Lindquist på 0707 12 71 79 om du har några frågor!

Vi syns!

Länk till facebook-eventet.

Nomineringar inför det extrainsatta årsmötet

Glöm inte att sista dagen att nominera klubbmedlemmar till styrelsen inför det extrainsatta årsmötet den 2 juni är den 12 maj för att valberedningen ska hinna behandla nomineringen. Informationen från valberedningen i sin helhet hittar du här.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Nyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1matFC1

Information från valberedningen

Med anledning av det extrainsatta årsmötet uppmanar valberedningen medlemmarna att nominera lämpliga personer till styrelsen. Eftersom valet är ett fyllnadsval så är det i första hand en ordförande, en vice ordförande och en ledamot som sökes. Men då det kan bli fråga om förändringar av positioner inom styrelsen så kan även andra uppdrag att bli vakanta.

Nomineringar skickas till Avlant Nilsson via epost ”avlant@hotmail.com”. I nomineringen ska den nominerades fulla namn och kontaktuppgifter ingå. Nomineringar kan göras fram till 12 Maj.

Valberedningen offentliggör sitt förslag den 19 maj. Eventuella intervjuer kommer hållas under perioden 12-19 maj.

Kampanjer vecka 19

Vi fortsätter EP-valrörelsen med fler campussamtal även kommande vecka.

Skriv i eventet nedan eller hör av dig till Hanna Lindquist på hannalindquist1306@gmail.com eller 070 712 71 79 med vilka tider du kan medverka

Onsdag 7/5:
09-10: Morgonkampanj utanför Pedagogen
11-13: Flygbladsutdelning och samtal utanför humanisten

Torsdag 8/5:
09-10: Kaffe- och flygbladsutdelning utanför Stats
15 – 16: Flygbladsutdelning utanför Globala studier

Fredag 9/5:
22-24: Kvällskampanj/nattkampanj, Järntorget

från: http://on.fb.me/1iRQOTW

Kallelse till extrainsatt årsmöte för GSHF den 2 juni

Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF) kallar till extrainsatt årsmöte den 2 juni 18:00. Platsen för mötet är Café Liberté som ligger i gatuplan i Folkets hus, Järntorget.

Bakgrunden till det extrainsatta årsmötet är att ordföranden som valdes på det ordinarie årsmötet valt att avgå. Styrelsen har därför beslutat att ge medlemmarna inflytande över hela styrelsens sammansättning fram till nästa ordinarie årsmöte.

  1. Dagordning:
  2. Mötets öppnande
  3. Mötets behöriga utlysande
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Val av mötesordförande
  6. Val av mötessekreterare
  7. Val av två justerare
  8. Stadgeenliga val av:  Ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter
  9. Val av firmatecknare
  10. Mötets avslutande

Avlant Nilsson är valberedningens sammankallande. Han nås på 0709 27 19 59 och avlant@hotmail.com, där han tar emot nomineringar till alla styrelseplatser. Närmre detaljer om nomineringsanmodan, preliminära tider för intervjuer samt sista nomineringsdag kommer anslås på www.gshf.nu inom kort.

Övriga frågor om det extrainsatta årsmötet eller klubben hänvisas till GSHF:s mejl, gshfkontakt@gmail.com. Stadgar, arbetsordningen för årsmöten med mera hittas under fliken Dokument här på hemsidan.