Kampanj i samband med Vårruset

På måndag den 12/5 är det Vårruset i Slottsskogen. GSHF är självklart på plats för kampanj och flygbladsutdelning.

Vi utgår från Linnéplatsen vid 18:00. Ring vår valombudsperson Hanna Lindquist på 0707 12 71 79 om du har några frågor!

Vi syns!

(Bild: flickr/Raphaël Dupertuis, under Creative Commons)

från: http://on.fb.me/1g7B5Gi

Nyhetsbrev från GSHF: kampanj inför vårruset

Måndag 12/5: kampanj i samband med vårruset

På måndag den 12/5 är det Vårruset i Slottsskogen. GSHF är på plats för kampanj och flygbladsutdelning.

Vi utgår från Linnéplatsen vid 18:00. Ring vår valombudsperson Hanna Lindquist på 0707 12 71 79 om du har några frågor!

Vi syns!

Länk till facebook-eventet.

Nomineringar inför det extrainsatta årsmötet

Glöm inte att sista dagen att nominera klubbmedlemmar till styrelsen inför det extrainsatta årsmötet den 2 juni är den 12 maj för att valberedningen ska hinna behandla nomineringen. Informationen från valberedningen i sin helhet hittar du här.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Nyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1matFC1

Information från valberedningen

Med anledning av det extrainsatta årsmötet uppmanar valberedningen medlemmarna att nominera lämpliga personer till styrelsen. Eftersom valet är ett fyllnadsval så är det i första hand en ordförande, en vice ordförande och en ledamot som sökes. Men då det kan bli fråga om förändringar av positioner inom styrelsen så kan även andra uppdrag att bli vakanta.

Nomineringar skickas till Avlant Nilsson via epost ”avlant@hotmail.com”. I nomineringen ska den nominerades fulla namn och kontaktuppgifter ingå. Nomineringar kan göras fram till 12 Maj.

Valberedningen offentliggör sitt förslag den 19 maj. Eventuella intervjuer kommer hållas under perioden 12-19 maj.

Kampanjer vecka 19

Vi fortsätter EP-valrörelsen med fler campussamtal även kommande vecka.

Skriv i eventet nedan eller hör av dig till Hanna Lindquist på hannalindquist1306@gmail.com eller 070 712 71 79 med vilka tider du kan medverka

Onsdag 7/5:
09-10: Morgonkampanj utanför Pedagogen
11-13: Flygbladsutdelning och samtal utanför humanisten

Torsdag 8/5:
09-10: Kaffe- och flygbladsutdelning utanför Stats
15 – 16: Flygbladsutdelning utanför Globala studier

Fredag 9/5:
22-24: Kvällskampanj/nattkampanj, Järntorget

från: http://on.fb.me/1iRQOTW

Kallelse till extrainsatt årsmöte för GSHF den 2 juni

Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF) kallar till extrainsatt årsmöte den 2 juni 18:00. Platsen för mötet är Café Liberté som ligger i gatuplan i Folkets hus, Järntorget.

Bakgrunden till det extrainsatta årsmötet är att ordföranden som valdes på det ordinarie årsmötet valt att avgå. Styrelsen har därför beslutat att ge medlemmarna inflytande över hela styrelsens sammansättning fram till nästa ordinarie årsmöte.

 1. Dagordning:
 2. Mötets öppnande
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av två justerare
 8. Stadgeenliga val av:  Ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter
 9. Val av firmatecknare
 10. Mötets avslutande

Avlant Nilsson är valberedningens sammankallande. Han nås på 0709 27 19 59 och avlant@hotmail.com, där han tar emot nomineringar till alla styrelseplatser. Närmre detaljer om nomineringsanmodan, preliminära tider för intervjuer samt sista nomineringsdag kommer anslås på www.gshf.nu inom kort.

Övriga frågor om det extrainsatta årsmötet eller klubben hänvisas till GSHF:s mejl, gshfkontakt@gmail.com. Stadgar, arbetsordningen för årsmöten med mera hittas under fliken Dokument här på hemsidan.

Beslutande medlemsmöte den 5/5: val av kongressombud

Måndagen den 5 maj 18:00 håller GSHF ett beslutande medlemsmöte som syftar till att utse kongressombud och röstlängd till S-studenters förbundskongress den 6-9 juni.

Klubbens medlemmar bör beakta följande punkter som utgår från förbundsstadgan:

* Alla klubbmedlemmar har rösträtt på valmötet.
* Endast personer som är huvudmedlemmar i klubben kan väljas till ombud eller ersättare.
* Ledamöter i förbundsstyrelsen, inklusive inadjungerade ledamöter, och förbundets revisorer kan inte väljas till ombud eller ersättare.
* Huvudmedlem får överklaga valmötets beslut till förbundsstyrelsen inom en vecka från att beslutet rapporterades till förbundsstyrelsen.

Nomineringar till kongressombud kan lyftas på sittande möte, men styrelsen är tacksam om ni skickar era nomineringar till hakber@gmail.com senast den 4 maj 16.00. Tveka inte att nominera dig själv eller en annan klubbmedlem!

Mötet äger rum i Café Liberté, på gatuplan i Folkets Hus vid Järntorget. H…

från: http://on.fb.me/1nQPjgG

Nyhetsbrev från GSHF: ny hemsida, beslutande medlemsmöte, med mera

Kära medlem!

 

Först och främst: tack till alla som var med och förgyllde första maj. Det blev verkligen en dag att minnas och en dag fylld av hopp och engagemang inför det stundande EU-valet den 25 maj.

 

Nu intensifieras valrörelsen, vilket innebär att delar av klubbens ordinarie verksamhet får lämna plats åt kampanjarbete. GSHF är en klubb som alltid slagit vakt om en hög nivå och öppen men saklig debatt. Dessa värden tar vi med oss genom valrörelsen för att fortsätta vara den progressiva kraft som Socialdemokraterna verkligen behöver mellan alla valår.

 

Ny hemsida

 

Du har väl inte missat att GSHF putsat upp sitt yttre på webben med en ny hemsida, gshf.nu? Den gamla hemsidan var ärligt talat rätt tråkig och svår att hålla koll på. I ett led att öka vår synlighet på nätet och för att förbättra våra informationskanaler släpper vi alltså gshf.nu. Nyhetsbrev, möten, bilder och mycket annat kommer hamna där automatiskt.

 

Beslutande medlemsmöte

 

Måndagen den 5 maj 18:00 håller GSHF ett beslutande medlemsmöte som syftar till att utse kongressombud och röstlängd till S-studenters förbundskongress den 6-9 juni.

 

Klubbens medlemmar bör beakta följande punkter som utgår från förbundsstadgan:

 

 • Alla klubbmedlemmar har rösträtt på valmötet.

 • Endast personer som är huvudmedlemmar i klubben kan väljas till ombud eller ersättare.

 • Ledamöter i förbundsstyrelsen, inklusive inadjungerade ledamöter, och förbundets revisorer kan inte väljas till ombud eller ersättare.

 • Huvudmedlem får överklaga valmötets beslut till förbundsstyrelsen inom en vecka från att beslutet rapporterades till förbundsstyrelsen.

 

Nomineringar till kongressombud kan lyftas på sittande möte, men styrelsen är tacksam om ni skickar era nomineringar till hakber@gmail.com senast den 4 maj 16.00. Tveka inte att nominera dig själv eller en annan klubbmedlem!

GSHF har 6 av 65 ombud på kongressen.
 

Mötet äger rum i Café Liberté, på gatuplan i Folkets Hus vid Järntorget. Hör av dig till Håkan på 0738 42 49 18 om du har frågor eller funderingar!
 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Nyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1fBvTKo