Styrelsen

Ordförande:
Marina Fransson
072-733 36 75
marina.l.fransson@gmail.com

Vice ordförande:
Dijana Mujdzic

Kassör:
Björn Lönnqvist
072-729 47 77
bjorn.94@hotmail.com

Ledamot:
Luwam Ghebremichael

Ledamot:
Adam Hillawi

Ledamot:
Maya Potter

GSHF styrelse 2017