Nyhetsbrev

Handlingar & nomineringsanmodan till årsmötet 27 januari

Handlingar & nomineringsanmodan till årsmötet 27 januari

Veckans nyhetsbrev från GSHFGSHF årsmöte 27 januari 2019

Information och handlingar  
Årsmötet kommer äga rum 27 januari i Café Liberté och starta 17:00. Handlingar finns tillgängliga på GSHF:s hemsida, under rubriken 'dokument'. 

När? Söndagen den 27 januari, klockan 17.00
Var? Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, järntorget. 

Nomineringar 
Sök till världens bästa styrelse! GSHF:s valberedning tar nu emot nomineringar i ett formulär som också finns på GSHF:s hemsida

Vi ses på årsmötet och på barrikaderna! 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2019 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailchimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2H6K12a

Kallelse till årsmöte 27 januari

Kallelse till årsmöte 27 januari

Veckans nyhetsbrev från GSHFKallelse till årsmöte 27 januari

Årsmöte
Härmed kallas alla GSHF:s medlemmar till ordinarie årsmöte den 27 januari! 

Årsmötet kommer behandla följande frågor:

 1. Propositioner från styrelsen
 2. Interpellationer
 3. Motioner + styrelsens utlåtande
 4. Budget och medlemsavgift
 5. Fastställande av stadgar, riktlinjer och arbetsordningar
 6. Val: Ordförande, styrelse, valberedning, revisorer
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för föregående styrelse 
 10. Övriga frågor

Har du en Interpellation eller motion? Skicka till gshfkontakt@gmail.com senast 3 januari vid midnatt. 

Handlingar så som inkomna motioner kommer att skickas ut minst tre veckor före årsmötet.

När: 27 januari, 17:00.
Var: Järntorget. Exakt lokal meddelas vid utskicket av handlingarna. 

Nomineringar 

Nomineringsanmodan kommer läggas upp av valberedningen på gshf.nu inom kort!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailchimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2GlYyX6

Nyhetsbrev från GSHF

Nyhetsbrev från GSHF

Veckans nyhetsbrev från GSHFPolitiskt julmys 11/12 + ombudsval

Medlemsmöte/Julmys 
Välkommen på julmys med GSHF! Vi kommer äta julfika medan vi diskuterar och analyserar det politiska läget nationellt och lokalt! 

Vi kommer också prata om de två programtexterna som är ute på remiss inför partikongressen i mars (finnes här: http://bit.ly/2FYH0QU)! 

Hoppas vi ses då!

När? Tisdagen den 11 December, klockan 18.00
Var? AFiG
, järntorget 7. 

Ombud till partikongressen i Örebro i mars 2019 
Nu pågår valet av ombud till partikongressen i Örebro 22–24 mars! Röstningen pågår online fram till 14 December!

Då kongressen kommer handla om utbildning och även omställning och kompetensförsörjning där utbildning spelar en nyckelroll känns det särskilt relevant att S-Studenter finns representerade bland ombuden! 

Röstberättigade får hem ett brev med en kod för att sedan rösta online! Man kan också rösta på partiexpeditionen på järntorget 9, som har öppet: 
Måndag: 8-17
Tisdag: 8-17
Onsdag: 8-19
Torsdag: 8-17 
Fredag: 8-16 

KANDIDATERNA

Marina Fransson: Statsvetare med flerårigt engagemang i S-Studenter och gedigen kårbakgrund som ger Marina stenkoll på studentfrågorna. 

Sofia Hvittfeldt: Fred- och utvecklingsvetare som varit aktiv i S-Studenter i Uppsala innan GSHF. Vill ha en mer jämlik och inkluderande skola på alla nivåer. 

Dijana Mujdzic: Har varit aktiv i S-Studenter i flera år och vars erfarenhet och kunskap som socionom skulle vara till stor gagn på kongressen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen via ordförande Sofia

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailchimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2rnSMtS

Kallelse till extrainsatt årsmöte 22/11 + nomineringsanmodan

Kallelse till extrainsatt årsmöte 22/11 + nomineringsanmodanVeckans nyhetsbrev från GSHFExtrainsatt årsmöte 22 november

Kallelse
Välkommen på extrainsatt årsmöte med GSHF den 22 november! 

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande 
3. Godkännande av dagordning 
4. Val av mötesfunktionärer 
    a. Mötesordförande     
    b. Mötessekreterare     
    c. Två protokolljusterare tillika rösträknare 
5. Behandling av ekonomiska berättelsen 2017/2018 
6. Behandling av revisionsberättelsen 2017/2018
7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet  2017/2018
8. Fyllnadsval av två ledamöter till styrelsen 2018/2019
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

När: Torsdagen 22 november, klockan 18.00.
Var: AFiG
, Järntorget 7. 

Nomineringsanmodan 
Vid det extrainsatta årsmötet kommer det vara ett fyllnadsval till styrelsen. Två ledamöter sökes! Är du denna rätta personen eller vet någon som vill bli nominerad, skicka mejl till gshfkontakt@gmail.com! Senast 20 november vill vi ha nomineringen! 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailchimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2R8hRUs

För en radikal socialdemokrati – kallelse beslutande medlemsmöte 4/10

För en radikal socialdemokrati – kallelse beslutande medlemsmöte 4/10

Veckans nyhetsbrev från GSHFBeslutande medlemsmöte och kongresser!

Kära medlem!
Efter en intensiv valkampanj har vi ett resultat… Inget särskilt? Socialdemokraterna presterade bättre än vad opinionsundersökningarna, SD presterade sämre. I övrigt tycks det politiska läget befinna sig i limbo. Att hitta ett rimligt regeringsunderlag verkar vara svårt för alla inblandade, särskilt i en värld där blockpolitiken kastar sin förlägna skugga. Det ser helt enkelt lite trögt ut – vilket betyder att det politiska engagemanget är viktigare än någonsin! Nedan så kommer två möjligheter till att bygga en radikal socialdemokrati!

Ombud för socialdemokraternas partikongress – Beslutande medlemsmöte 4:e oktober
Vill du besluta om hur socialdemokraterna ska vara? Den 22-24 mars kommer socialdemokraternas nationella partikongress äga rum och det är dags att nominera de ombud som ska representera Göteborg! Är du, eller någon du känner, taggad? Skicka i så fall ett mail till gshfkontakt@gmail.com med namn på den nominerade, eller föreslå en kandidat på mötet. Ses den 4:e oktober! 

Distriktsårskonferens socialdemokraterna i Göteborg – hur tycker vi?
Det är inte endast konferens på nationell nivå! Distriktsårskonferensen för partiet i i Göteborg kommer hållas den 20-21 oktober. De beslut som fattas här kommer lägga grund för hur Göteborgsdelegationen sedan agerar på den ovannämnda nationella partikongressen. Den 17:e oktober ses vi för att diskutera de motioner som kommer behandlas. Har du någon motion du tycker är extra bu eller bä?? Meddela i så fall styrelsen via mail till gshfkontakt@gmail.com eller kom till mötet! På så sätt kommer vi att prioritera att diskutera de diskussioner du tycker är extra viktiga! Notera att detta INTE är ett beslutande medlemsmöte utan endast ett vägledande diskussionsmöte.

Motionerna som ska behandlas samt distriktsstyrelsens svar på dem kommer snart – håll ögonen öppna! 

Var? Partiexpeditionen, Järntorget 8, Göteborg
När? 17.30

Hoppas få se dig under hösten!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2prNHQm

Handlingar till beslutsfattande medlemsmöte 28 maj

Handlingar till beslutsfattande medlemsmöte 28 maj

Handlingar till beslutsfattande möte 28 maj 

 

 
När? Tisdagen den 28:e maj, klockan 18.00.

Var? AFiG, Järntorget 7.

 

Dagordning

Preliminärer (§§ 1)

§1.1 Mötets öppnande

§1.2 Val: Mötesfunktionärer

a) mötesordförande

b) mötessekreterare

c) justeringsperson tillika rösträknare

§1.3   Mötets beslutsmässighet

§1.4   Fastställande av föredragningslista
 

 

Beslutsärenden (§§ 2)

§2.1  Nomineringar till nämnder, bolagsstyrelser och stiftelser

§1.3   Valplan 2018

§1.4  Ekonomisk berättelse

§1.3  Beslut om ansvarsfrihet för GSHF styrelse 2017/2018

§1.4  Beslut om schema för medlemsmöten

 

Informationsärenden (§§ 3)

§3.1   Information från S-studenter, S partidistrikt, SSU Gbg
 

Övrigt (§§ 4)

§5.1  Övriga frågor

§5.2   Mötets avslutande
 

Valplan

 

Med vänlig hälsning,

 

Styrelsen

 
 

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2IRwhrw

Beslutsfattande medlemsmöte 28 maj

Beslutsfattande medlemsmöte 28 majVeckans nyhetsbrev från GSHFBESLUTANDE MEDLEMSMÖTE 28 MAJ

GSHF:s medlemmar är härmed kallade till ett beslutsfattande möte som äger rum den 28 maj, 18:00, AFiG, Järntorget 7. 

Det beslutsfattande mötet kommer att besluta om nomineringar till nämnder, styrelser och stiftelser, samt anta GSHF:s valplan för 2018.

Nomineringar
Efter valet kommer uppdrag i nämnder, bolagsstyrelser och stiftelser tillsättas. Självklart ska vi nominera många S-Studenter till dessa uppdrag! 

Mer information: 
Göteborgs Stads nämnder
Göteborgs Stads stiftelser
Göteborgs Stads bolagsstyrelser 
Västra Götalands Regions nämnder och stiftelser 

Observera att alla nominerade kommer att behöva skriva under en kandidatförsäkran från partiet. Uteblir denna kandidatförsäkran kommer tyvärr nomineringen att falla. För att nomineras måste medlemsavgiften vara betald både till partiet och S-Studenter. Även eventuella skulder till kommunal- och/eller regionfonden måste vara betalda. Kandidater bör även ta del av partiets ledarskapsprofil

Vill du nominera dig själv eller en kamrat (alla du nominerar måste ha tackat ja till nominering), mejla gshfkontakt@gmail.com senast 27 maj 23:59.  Man kan även nominera direkt på mötet men att nominera i förväg uppmuntras!

Valplan
På det beslutsfattande mötet kommer även GSHF:s valplan för 2018 att antas. Den kommer att skickas ut senast en vecka innan mötet. 

Vi hoppas att vi ses på mötet!

Kamratliga hälsningar

/Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2KdfsnW

Nomineringsanmodan GSHF 2018

Nomineringsanmodan GSHF 2018

Veckans nyhetsbrev från GSHFNomineringsanmodan GSHF 2018 

Valberedningen tar emot nomineringar till och med fredagen den 23 mars. Det går att nominera både sig själv eller andra. posterna gäller ordförande, vice ordförande, kassör, ledamot, revisor och revisorsersättare.

Nomineringar görs via länken:
http://bit.ly/2u2FlDB. Senast den 25 mars presenterar valberedningen sitt förslag. Eventuella intervjuer kommer att hållas löpande. Årsmötet äger rum den 27 mars 18.00 på Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget.

Med vänliga hälsning
Valberedningen (genom Edwin Fondén, valberedningens sammankallande)

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2GKsDfM

Kallalse beslutande medlems- och årsmöte

Kallalse beslutande medlems- och årsmöte

Veckans nyhetsbrev från GSHFDubbel kallelse, dubbel lycka!  

Du är härmed kallad till beslutande medlemsmöte den 27:e februari, samt årsmöte den 27:e mars! 

Val av ombud inför Socialdemokraterna Göteborgs distriktsårskonferens 

Under detta beslutande medlemsmöte kommer vi att välja de sju ombud som ska representera klubben på partiets distriktsårskonferens som i år äger rum den 8:e april! Vet du någon som borde vara med, eller är du själv sugen? Skicka ett mail till gshfkontakt@gmail.com, eller kom på mötet för att göra din(a) nominering(ar)! Notera att en måste vara medlem i partiet för att få vara med på konferensen! 

När? Klockan 18.00, den 27:e februari.
Var? Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget. 

Årsmöte för GSHF och S-studenters kongress

Ännu ett verksamhetsår har nu passerat och det har äntligen blivit dags för vårt årliga årsmöte! Den viktigaste funktionen årsmötet har är att tillsätta en ny styrelse för nästkommande verksamhetsår. Handlingar kommer att läggas upp på http://bit.ly/2ES2xGy senast två veckor innan årsmötet. 

Förutom beslut gällande årsmötet kommer vi även att behandla frågor rörande S-studenters nationella kongress. Den kommer äga rum 10-13 maj i Sundbyberg utanför Stockholm. Vi kommer under kvällen att behandla motioner och välja ombud. Om du har någon mumsig motion eller vill nominera ett otroligt ombud är det bara att maila detta gshfkontakt@gmail.com. Nomineringar kan även göras under mötet, men motioner måste vara inkomna minst en vecka innan för att de ska kunna behandlas. Ses där! 

När? Klockan 18.00, den 27:e mars.
Var? Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget. 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2EeXqzf

Kallelse till beslutande medlemsmötemed GSHF

Kallelse till beslutande medlemsmötemed GSHFVeckans nyhetsbrev från GSHFKallelse till beslutande medlemsmöte med GSHF
Tid:      Fredagen 2 februari klockan 18:00
Plats:   Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget
 

Val av ombud och klubbmotioner till SSU Göteborgs distriktsårskonferens (DÅK) 2018 samt klubbnomineringar till flera uppdrag

 
Vi träffas för att välja ombud till SSU Göteborgs distriktsårskonferens (DÅK) 23-25 februari. DÅKen är SSU Göteborg högst beslutande organ. Vi har även möjlighet att som klubb nominera personer till följande uppdrag för S-studenter, SSU Göteborg och S Göteborg;

 • Förbundssekreterare S-studenter
 • Vice ordförande S-studenter
 • Ledamot S-studenters förbundsstyrelse
 • Verksamhetsrevisor S-studenter
 • Ersättande verksamhetsrevisor S-studenter
 • Libertas redaktör
 • Ledamot Libertas redaktion
 • Ledamot SSU Göteborgs distriktsstyrelse
 • Ledamot SSU Göteborgs valberedning
 • Ledamot S Göteborg distriktsstyrelse

För att nominera någon kamrat eller dig själv till ombud mailar du till gshfkontakt@gmail.com eller föreslår det på mötet.
 
För att skicka in en motion som du vill att GSHF ska ta ställning till mailar du gshfkontakt@gmail.com.
 
För att nominera någon kamrat eller dig själv som GSHFs kandidat till någon av de uppdragen som listats ovan så mailar du till gshfkontakt@gmail.com eller föreslår det på mötet.

Dagordning

Datum:                                            2018-02-02
Tid:                           18:15, fika från 18:00
Plats:                         Café Liberté, Olof Palmes plats 1, Järntorget
 
Preliminärer (§§ 1)
 
§1.1      Mötets öppnande
 
§1.2      Val av mötesfunktionärer
            a) mötesordförande
      b) mötessekreterare
      c) två justerade tillika rösträknare
 
§1.3      Mötets behöriga utlysande
 
§1.4      Godkännande av dagordning
 
Valärenden (§§ 2)
 
§2.1      Val av ombud till Göteborgs DÅK 2018
 
§2.2      Val av klubbnominering till förbundssekreterare S-studenter
 
§2.3      Val av klubbnominering till Vice ordförande S-studenter
 
§2.4      Val av klubbnominering till ledamot S-studenters förbundsstyrelse
 
§2.5      Val av klubbnominering till verksamhetsrevisor S-studenter
 
§2.6      Val av klubbnominering till ersättande verksamhetsrevisor S-studenter
 
§2.7      Val av klubbnominering till Libertas redaktör
 
§2.8      Val av klubbnominering till Ledamot Libertas redaktör
 
§2.9      Val av klubbnominering till ledamot SSU Göteborgs distriktsstyrelse
 
§2.10    Val av klubbnominering till ledamot SSU Göteborgs valberedning
 
§2.11    Val av klubbnominering till ledamot S Göteborgs distriktsstyrelse
 
§2.12    Val av klubbnominering till ordförande facklig-politiska utskottet samt ledamot i S Göteborgs partidistriksstyrelse
 
§2.13    Val av klubbnominering till revisor S Göteborg
 
§2.14    Val av klubbnominering till revisorssuppleant S Göteborg
 
§2.15    Val av klubbnominering till ombud västsvenska representantskapet
 
§2.16    Val av klubbnominering till suppleant västsvenska representantskapet
 
§2.17    Val av klubbnominering till ledamot S Göteborgs valberedning
 
§2.18    Val av klubbnominering till suppleant S Göteborgs valberedning
 
Beslutsärenden (§§ 3)
 
§3.1      Behandling av till styrelsen inkomna motioner
 
Övrigt (§§ 4)
 
§4.1      Mötets avslutande
 
Välkomna,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2DqNjuR