Nyhetsbrev

Nomineringsanmodan GSHF 2018

Nomineringsanmodan GSHF 2018

Veckans nyhetsbrev från GSHFNomineringsanmodan GSHF 2018 

Valberedningen tar emot nomineringar till och med fredagen den 23 mars. Det går att nominera både sig själv eller andra. posterna gäller ordförande, vice ordförande, kassör, ledamot, revisor och revisorsersättare.

Nomineringar görs via länken:
http://bit.ly/2u2FlDB. Senast den 25 mars presenterar valberedningen sitt förslag. Eventuella intervjuer kommer att hållas löpande. Årsmötet äger rum den 27 mars 18.00 på Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget.

Med vänliga hälsning
Valberedningen (genom Edwin Fondén, valberedningens sammankallande)

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2GKsDfM

Kallalse beslutande medlems- och årsmöte

Kallalse beslutande medlems- och årsmöte

Veckans nyhetsbrev från GSHFDubbel kallelse, dubbel lycka!  

Du är härmed kallad till beslutande medlemsmöte den 27:e februari, samt årsmöte den 27:e mars! 

Val av ombud inför Socialdemokraterna Göteborgs distriktsårskonferens 

Under detta beslutande medlemsmöte kommer vi att välja de sju ombud som ska representera klubben på partiets distriktsårskonferens som i år äger rum den 8:e april! Vet du någon som borde vara med, eller är du själv sugen? Skicka ett mail till gshfkontakt@gmail.com, eller kom på mötet för att göra din(a) nominering(ar)! Notera att en måste vara medlem i partiet för att få vara med på konferensen! 

När? Klockan 18.00, den 27:e februari.
Var? Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget. 

Årsmöte för GSHF och S-studenters kongress

Ännu ett verksamhetsår har nu passerat och det har äntligen blivit dags för vårt årliga årsmöte! Den viktigaste funktionen årsmötet har är att tillsätta en ny styrelse för nästkommande verksamhetsår. Handlingar kommer att läggas upp på http://bit.ly/2ES2xGy senast två veckor innan årsmötet. 

Förutom beslut gällande årsmötet kommer vi även att behandla frågor rörande S-studenters nationella kongress. Den kommer äga rum 10-13 maj i Sundbyberg utanför Stockholm. Vi kommer under kvällen att behandla motioner och välja ombud. Om du har någon mumsig motion eller vill nominera ett otroligt ombud är det bara att maila detta gshfkontakt@gmail.com. Nomineringar kan även göras under mötet, men motioner måste vara inkomna minst en vecka innan för att de ska kunna behandlas. Ses där! 

När? Klockan 18.00, den 27:e mars.
Var? Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget. 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2EeXqzf

Kallelse till beslutande medlemsmötemed GSHF

Kallelse till beslutande medlemsmötemed GSHFVeckans nyhetsbrev från GSHFKallelse till beslutande medlemsmöte med GSHF
Tid:      Fredagen 2 februari klockan 18:00
Plats:   Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, Järntorget
 

Val av ombud och klubbmotioner till SSU Göteborgs distriktsårskonferens (DÅK) 2018 samt klubbnomineringar till flera uppdrag

 
Vi träffas för att välja ombud till SSU Göteborgs distriktsårskonferens (DÅK) 23-25 februari. DÅKen är SSU Göteborg högst beslutande organ. Vi har även möjlighet att som klubb nominera personer till följande uppdrag för S-studenter, SSU Göteborg och S Göteborg;

  • Förbundssekreterare S-studenter
  • Vice ordförande S-studenter
  • Ledamot S-studenters förbundsstyrelse
  • Verksamhetsrevisor S-studenter
  • Ersättande verksamhetsrevisor S-studenter
  • Libertas redaktör
  • Ledamot Libertas redaktion
  • Ledamot SSU Göteborgs distriktsstyrelse
  • Ledamot SSU Göteborgs valberedning
  • Ledamot S Göteborg distriktsstyrelse

För att nominera någon kamrat eller dig själv till ombud mailar du till gshfkontakt@gmail.com eller föreslår det på mötet.
 
För att skicka in en motion som du vill att GSHF ska ta ställning till mailar du gshfkontakt@gmail.com.
 
För att nominera någon kamrat eller dig själv som GSHFs kandidat till någon av de uppdragen som listats ovan så mailar du till gshfkontakt@gmail.com eller föreslår det på mötet.

Dagordning

Datum:                                            2018-02-02
Tid:                           18:15, fika från 18:00
Plats:                         Café Liberté, Olof Palmes plats 1, Järntorget
 
Preliminärer (§§ 1)
 
§1.1      Mötets öppnande
 
§1.2      Val av mötesfunktionärer
            a) mötesordförande
      b) mötessekreterare
      c) två justerade tillika rösträknare
 
§1.3      Mötets behöriga utlysande
 
§1.4      Godkännande av dagordning
 
Valärenden (§§ 2)
 
§2.1      Val av ombud till Göteborgs DÅK 2018
 
§2.2      Val av klubbnominering till förbundssekreterare S-studenter
 
§2.3      Val av klubbnominering till Vice ordförande S-studenter
 
§2.4      Val av klubbnominering till ledamot S-studenters förbundsstyrelse
 
§2.5      Val av klubbnominering till verksamhetsrevisor S-studenter
 
§2.6      Val av klubbnominering till ersättande verksamhetsrevisor S-studenter
 
§2.7      Val av klubbnominering till Libertas redaktör
 
§2.8      Val av klubbnominering till Ledamot Libertas redaktör
 
§2.9      Val av klubbnominering till ledamot SSU Göteborgs distriktsstyrelse
 
§2.10    Val av klubbnominering till ledamot SSU Göteborgs valberedning
 
§2.11    Val av klubbnominering till ledamot S Göteborgs distriktsstyrelse
 
§2.12    Val av klubbnominering till ordförande facklig-politiska utskottet samt ledamot i S Göteborgs partidistriksstyrelse
 
§2.13    Val av klubbnominering till revisor S Göteborg
 
§2.14    Val av klubbnominering till revisorssuppleant S Göteborg
 
§2.15    Val av klubbnominering till ombud västsvenska representantskapet
 
§2.16    Val av klubbnominering till suppleant västsvenska representantskapet
 
§2.17    Val av klubbnominering till ledamot S Göteborgs valberedning
 
§2.18    Val av klubbnominering till suppleant S Göteborgs valberedning
 
Beslutsärenden (§§ 3)
 
§3.1      Behandling av till styrelsen inkomna motioner
 
Övrigt (§§ 4)
 
§4.1      Mötets avslutande
 
Välkomna,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2018 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2DqNjuR

Kallelse beslutande medlemsmöte för GSHF

Kallelse beslutande medlemsmöte för GSHF

Veckans nyhetsbrev från GSHF 

Nomineringsanmodan

Valåret närmar sig och Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF) söker nu medlemmar att nominera till Socialdemokraterna i Göteborgs riksdags-, landstings- och kommunlistor.
 

Nominering

Rätt att nominera har alla medlemmar i GSHF och du kan nominera dig själv eller någon annan. Nomineringsstopp för att kunna bli nominerad av GSHF som klubb är söndagen den 5 november klockan 23.59.
Nomineringen skickas till gshfkontakt@gmail.com. Bifoga följande i din nominering;

– Namn och kontaktuppgifter (mail och telefon) till den du nominerar.
– Namn och kontaktuppgifter till dig som nominerar.

Kallelse till Nomineringsmöte 

GSHF kallar till ett beslutande medlemsmöte tisdagen den 7 november kl. 18.00 på Socialdemokraternas partiexpedition, Järntorget 8, andra våningen. På detta möte kommer vi att nominera till riksdags-, landstings och kommunlistorna. De som är intresserade av att ställa upp på en lista och som vill ha GSHFs stöd för sin nominering har på detta möte möjlighet att presentera sig själv.

Officiella nomineringstider

30 oktober 2017                Nomineringsanmodan inför valsedlarna går ut
3 december 2017              Nomineringsstopp inför valsedlarna

Kontakt

Vid eventuella frågor hör av er till GSHF:s ordförande Marina Fransson på marina.L.fransson@gmail.com eller 072-733 36 75.

Senast den 5 november kl. 23.59 vill vi ha din nominering!

Med de bästaste hälsningar,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2017 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2xo6E8Y

Vill du kongressa med s-studenter?

Vill du kongressa med s-studenter?
Veckans nyhetsbrev från GSHFOmbud till s-studenters kongress 

Ombud till s-studenters kongress
Den 9-11 juni är det dags för s-studenters kongress som detta år kommer ske i Borås! I år har vi i GSHF blivit tilldelade sex ordinarie ombud samt en ersättare, och för att välja vilka som ska skickas kallas Du härmed till ett beslutande medlemsmöte! Vill du åka, eller vet någon som absolut borde spendera en långhelg i Borås? Maila in din nominering till gshfkontakt@gmail.com. Det kommer även vara mötet att nominera sig själv/andra under det beslutande årsmötet.

När? Tisdagen den 9:e maj, klockan 18.00
Var? Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, järntorget. 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2017 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2p4SxRE

Vill du kongressa med s-studenter?

Vill du kongressa med s-studenter?
Veckans nyhetsbrev från GSHFOmbud till s-studenters kongress 

Ombud till s-studenters kongress
Den 9-11 juni är det dags för s-studenters kongress som detta år kommer ske i Borås! I år har vi i GSHF blivit tilldelade sex ordinarie ombud samt en ersättare, och för att välja vilka som ska skickas kallas Du härmed till ett beslutande medlemsmöte! Vill du åka, eller vet någon som absolut borde spendera en långhelg i Borås? Maila in din nominering till gshfkontakt@gmail.com. Det kommer även vara mötet att nominera sig själv/andra under det beslutande årsmötet.

När? Tisdagen den 9:e maj, klockan 18.00
Var? Café Liberté, Olof Palmes Plats 1, järntorget. 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2017 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2oJsMWS

Från ord till handling – handlingar för DÅK:en

Från ord till handling – handlingar för DÅK:en
Veckans nyhetsbrev från GSHFVal av ombud och klubbmotioner till SSU Göteborgs distriktsårskonferens 2017 samt klubbnominering till SSU Göteborgs distriktsstyrelse

 

Den 14 februari träffas vi för ett beslutande medlemsmöte där vi väljer vilka som ska få åka som ombud till SSU Göteborgs DÅK 17-19 mars. DÅKen är SSU Göteborgs årsmöte som kommer att bestämma den politiska och organisatoriska inriktningen för nästa verksamhetsår samt utgöra startskottet för firandet av SSUs 100-års jubileum.

För att nominera någon kamrat eller dig själv till ombud mailar du till gshfkontakt@gmail.com eller föreslår det på mötet.

För att skicka in en motion som du vill att GSHF ska ta ställning till så mailar du gshfkontakt@gmail.com.

För att nominera någon kamrat eller dig själv som GSHFs kandidat till SSU Göteborgs distriktsstyrelse så mailar du till gshfkontakt@gmail.com eller föreslår det på mötet.

Dagordning
Beslutande möte med GSHF medlemmar #1 – 2017

Datum: 2017-02-14
Tid: 18:15, fika från 18:00
Plats: Café Liberté, Järntorget, Olof Palmes plats

Preliminärer (§§ 1)

§1.1 Mötets öppnande
§1.2 Val av mötesfunktionärer

        a) mötesordförande
        b) mötessekreterare
        c) två justerare tillika rösträknare

§1.3 Mötets behöriga utlysande
§1.4 Godkännande av dagordning

Valärenden (§§ 2)

§2.1 Val av ombud till Göteborgs DÅK 2017
§2.2 Val av klubbnominering till SSU Göteborgs distriktsstyrelse

Beslutsärenden (§§3)

§3.1 Behandling av till styrelsen inkomna motioner

Övrigt (§§4)

§4.1 Mötets avslutande

Välkommen,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2017 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2kJjvPI

Nu tar vi över Göteborg – kallelse till medlemsmöte!

Nu tar vi över Göteborg – kallelse till medlemsmöte!
Veckans nyhetsbrev från GSHFGSHF:s nyhetsbrev !

 

Nytt år, ny politik, nya möten
Gott nytt 2017 kära GSHF:are! Ännu ett verksamhetsår har börjat och med det följer några förändringar vad gäller medlemsmötena: de har bytt dag och plats! Vi kommer numera ha medlemsmöten på SSU:s lokal Café Libertétisdagar. Vi ses där!

Beslutande medlemsmöte 14:e februari.
Våren närmar sig, och med den så även SSU Göteborgs distriktsårskonferens (DÅK). Detta är en bra möjlighet för oss att få igenom våra idéer och påverka vad för frågor distriktet ska driva under året. På DÅKen kommer även en ny distriktsstyrelse att väljas. På grund av detta kommer det hållas ett beslutande medlemsmöte tisdagen den 14:e februari 18.00 på café liberté. Där kommer vi att anta motioner, välja ombud och nominera till SSU Göteborgs distrktsstyrelse. 

Mer information DÅKen kommer inom kort!

Motionera mera!
Har du några magnifika motioner som GSHF borde anta? Maila dem till gshfkontakt@gmail.com senast tisdagen den 7:e februari så tas de upp på det beslutande medlemsmötet! 

Är du sugen på att skriva en motion? Någon bra idé på lager? Vi kommer ha en motionsskrivarverkstad på ett av mötena innan  
  

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2017 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2kItlxI

Julhälsningar och julklappar!

Julhälsningar och julklappar!
Veckans nyhetsbrev från GSHFGSHF:s julbrev!

 

Året som gått

Ännu ett år närmar sig sitt slut, och vilket år det har varit! Vi har kämpat tillsammans för att nå framgångar och värmt varandra när högervindar blåser extra kallt. Vi har stått upp för en human flyktingpolitik. Vi har sett hur satsningar på innovationer i offentlig sektor gått från motion i terassbaren till att bli antagen i riksdagen. Vi var vakna under den obegripliga valvakan. Vi har diskuterat filosofi, vi har lärt oss om feministisk utrikespolitik och vi har lekt och skrattat till pizza och quiz. Vi har varit tillsammans och vi hoppas att ni har haft det lika givande som vi har haft det!  

På förra veckans årsmöte valdes en ny styrelse för nästa år, och i samband med det vill vi passa på att tacka de tre i den nuvarande som inte kommer fortsätta nästa år. Stort tack till Adrian, Elin och Linnea för ett fantastiskt arbete! 
 

Fortsättning av årsmötet

På onsdag, 14:e december, återupptas det ajournerade årsmötet! Efter det kommer vi fortsätta kvällen med tillsammans i GSHF:S julavslutning med julfika, diskussioner, lekar och allmänt go stämning. Detta kommer vara det sista mötet innan vi går på juluppehåll, så hoppas vi träffas där!   

Vad tycker du om GSHF?

Hur har 2016 varit för dig? Vill du ha en julklapp? Vi vill gärna veta vad du har tyckt om året som har gått och uppskattar därför om du skulle vilja fylla i enkäten i länken nedan. Om du deltar får du också chansen att vinna  biobiljetter till hagabion! Sammanlagt kommer vi genom lottning välja ut två glada vinnare som får två stycken biljetter var.    

http://bit.ly/2gkG3jB

Tack för det här året!
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2016 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2gkN8R5

Kallelse årsmöte för GSHF

Kallelse årsmöte för GSHF
Veckans nyhetsbrev från GSHFGSHF:s nyhetsbrev

Kallelse till årsmöte 2016 

Datum: Onsdagen den 30 november

Tid: 18:00

Plats: Terassbaren, Campus Linné/Linnéplatsen (karta:http://bit.ly/1oMAU5q)
 

Dagordning, handlingar och all annan relevant information läggs upp på hemsidan, www.gshf.nu, under Om klubben>Dokument senast två veckor innan mötet, det vill säga senast den 16 november. Där finns även redan nu alla dokument som reglerar klubbens verksamhet.

Motioner och interpellationer som ska behandlas av mötet ska ha inkommit till styrelsen genom gshfkontakt@gmail.com senast tre veckor innan mötet, det vill säga senast den 9 november.

Nomineringar inför valet av GSHF:s styrelse och andra stadgeenliga val skickas till valberedningen, bestående av; Emelie Markianos (sammankallande), 0767109302; Mirza Barakzahi, 0765676590; Håkan Bernhardsson, 0738424918.

Om du har problem att hitta till lokalen eller har övriga frågor om årsmötet går det bra att höra av sig till ordförande Elin Fondén 0760941772 eller till klubbens mejl gshfkontakt@gmail.com.

Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2016 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/2d03JIc