Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från GSHF

Nyhetsbrev från GSHF
Veckans nyhetsbrev från GSHFGSHF:s nyhetsbrev

Årsmöte

På onsdag är det dags för årsmöte med GSHF inför verksamhetsåret 2016. Alla handlingar inför årsmötet samt valberedningens förslag till nästa års styrelse finns på: http://bit.ly/1ucl86wVar: Terassbaren, Campus Linné, Linnéplatsen. http://bit.ly/1oMAU5q

Vid frågor eller funderingar, kontakta:

Elvira Johansson på 076-847 05 61 eller gshfkontakt@gmail.comDet kommer självklart finnas fika samt trevliga människor på plats. Varmt välkomna!

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2015 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1PZVRb1

Möte 28/10: Policynätverk

Möte 28/10: Policynätverk
Veckans nyhetsbrev från GSHFGSHF:s nyhetsbrev

2015-10-28 Policynätverk/Policy Networks

På onsdag den 28/10 18:00 kommer återigen bli ett möte för policynätverken, men vi kommer delvis fokusera på de mer praktiska detaljerna för nätverken – vad är målet med arbetet i nätverken, hur ska arbetet gå till, när och var ska arbetet fortgå, och så vidare.

Vi bjuder självklart på fika :).

This Wednesday 28/10 18:00, we will once again hold a meeting for the policy networks, but we will partly focus on the more practical details of the networks, such as: what is the goal of the work in the networks, how the work should done, when and where the work should be done, and so on.

We promise good fika :).

Var/where: Terassbaren, Campus Linné, Linnéplatsen. http://bit.ly/1oMAU5q
När/when: 2015-10-28 18:00
Kontakt/contact: Ruben, 0727032711, gshfkontakt@gmail.com

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2015 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1H55pcp

Nyhetsbrev från GSHF

Nyhetsbrev från GSHF
Veckans nyhetsbrev från GSHFGSHF:s nyhetsbrev

Brysselresan, höstkonferensen och valberedningen

I veckan blir det tyvärr inget vanligt onsdagsmöte med GSHF på grund av Brysselresan. Vi ses dock som vanligt nästa onsdag! 

Vi vill även meddela att anmälan till S-studenters höstkonferens den 21/11, med tema utbildningspolitik, har blivit förlängd till den 24/10. Passa på att söka! 
Länk till anmälan: http://bit.ly/1ZRvkzL

Passar även på att meddela att nomineringstiden för GSHF:s styrelse 2016 gick ut i söndags och valberedningen kommer presentera sitt förslag den 21/10. 

Allt väl!
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2015 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1ZRvkzT

Nomineringsanmodan

Nomineringsanmodan
Nu är det dags att nominera till GSHF:s styrelse nästa verksamhetsårNomineringsanmodan

Från och med i dag (6 oktober) har valberedningen öppnat för nomineringar till GSHFs styrelse. Vi tar emot nomineringar till och med den 18 oktober. Man kan nominera både sig själv eller andra. Posterna gäller ordförande, vice ordförande, kassör, ledamot, revisor och revisorsersättare.

Nomineringar görs via e-post till maria.linnea.brehmer@gmail.com och ska innehålla de nominerades för- och efternamn samt telefonnummer. Den 21 oktober presenterar valberedningen sitt förslag. Eventuella intervjuer kommer att hållas löpande.

Årsmötet äger rum den 4 november 18:00 på Terassbaren, Campus Linné.

Med vänliga hälsningar
Valberedningen (genom Maria Brehmer, valberedningens sammankallande)

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2015 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1OipkKU

Policyutvecklingsmöte, policyutvecklingsgrupp och årsmöteskallelse

Policyutvecklingsmöte, policyutvecklingsgrupp och årsmöteskallelse
Linus Glanzelius kommer till GSHF för att prata policyutveckling, årsmöteskalleserna har gått ut och S-studenter söker reformprogramsgrupp.GSHF:s nyhetsbrev

Onsdag 7/10: Policynätverk med Linus Glanzelius

På onsdag möts GSHF för att skapa riktigt bra konkret politik. Vi börjar med att SSU Göteborgs ordförande Linus Glanzelius berättar om partidistriktets arbetsgrupper för politikutveckling på ett antal område för att sedan kicka igång klubbens eget policyarbete. Upplägget är väldigt fritt. Mötesdeltagarna är välkomna att i vilka konstellationer de vill jobba med att utveckla politiska förslag på vilka sakområden de vill. En sådan grupp har redan formats för att utveckla framtidens integrationspolitik, och den är öppen för alla att delta i.

Annika och Ruben kommer finnas där med laptops i hugg för att assistera arbetsgrupperna med att ta fram underlag, inspiration och fakta. Vi ser även fram emot att välkomna våra nya internationella medlemmar som nyligen flyttat till och börjat studera i Göteborg. Därför uppmuntrar vi er till att hålla de bredare samtalen under mötet på engelska.
 

Årsmöteskallelse

Nu har kallelsen till årsmötet den 4 november gått ut till alla medlemmar! Den går att läsa på hemsidan under "Om oss/Dokument". Om du inte fått en kallelse går det bra att höra av sig tilltill gshfkontakt@gmail.com så kan vi se om vi antingen har en föråldrad mejladress/fysisk adress, eller om du inte finns med i registret (på central nivå finns en del strul med registret från tid till annan!).

Kom ihåg att man måste vara medlem senast två veckor före årsmötet för att ha rösträtt på det. Det går bra att bli medlem genom denna länk.
 

Reformprogramsgrupp inom S-studenter

S-studenter håller just nu på att ta fram ett nytt reformprogram, och kommer tillsätta en grupp som ansvarar för det arbetet. Nedan bifogar vi informationen från förbundet om satsningen!
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Socialdemokratiska studentförbundet har idag två politiska program, ett allmänpolitiskt och ett högskolepolitiskt program. Dessa revideras var fjärde år, nu senast på kongressen i juni 2015. Det resulterade i ett riktigt bra allmänpolitiskt program tack vare alla fantastiskt kloka medlemmar vi har i förbundet!

Arbetet med det allmänpolitiska programmet visade också att det finns en stor vilja att omsätta idédebatt till politiska ställningstaganden. Kongressen beslutade därför att förbundsstyrelsen under året tillsammans med klubbarna ska förbereda för att kongressen 2016 ska anta ett reformprogram som revideras årligen. Reformprogrammet kommer att
komplettera det allmänpolitiska programmet som är mer av ett principprogram.

Vi söker personer med antingen en bred allmänpolitisk grund eller spetskunskap inom ett eller flera politiska områden. Gruppens sammansättning kommer att präglas av mångfald och vi söker personer med olika bakgrunder, erfarenheter och utbildingar. Därefter beslutar
förbundsstyrelsen om strukturen för programmet samt en arbetsgrupp som kommer att fylla programmet med innehåll.

Arbetet kommer att bestå av minst tre fysiska möten, distansmöten på kvällar och helger samt ansvar för politiska områden med omfattande textproduktion. Det är av yttersta vikt att man kan närvara på dessa möten samt ha möjlighet att arbeta med programmet mellan mötestillfällena.

Tidsplan:
15 oktober: deadline för anmälningar till arbetsgrupp
17-18 oktober: FS sammanträder och beslutar om arbetsgrupp. Antagna till gruppen får information direkt.
7-8 november: första fysiska mötet för arbetsgruppen.
16-17 januari: andra fysiska mötet för arbetsgruppen.
5-7 mars: tredje fysiska mötet för arbetsgruppen.
28 mars: remissutkast till klubbarna.
28 april: deadline för remissvar.
Maj: förslag till reformprogram skickas ut.

Intresseanmälan görs personligen och ska bestå av en enkel motivation och meriter/erfarenheter av politiskt arbete. Anmälan sker via julia.bergh@s-studenter.se och johan.ekstrom@s-studenter.se och ska vara oss tillhanda senast den 15:e oktober. Det är
också till dem ni hör av er vid eventuella frågor.

Det kommer att kräva mycket tid och engagemang för gruppen. I gengäld får man långa härliga politiska diskussioner och vara med och forma S-studenters politik!
Vi ser fram emot era anmälningar!
Elin Ylvasdotter, Julia Bergh och Johan Ekström.
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2015 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1jKEv4p

Nyhetsbrev från GSHF

Nyhetsbrev från GSHF
Veckans nyhetsbrev från GSHFGSHF:s nyhetsbrev

Onsdag 9/9: Refugees Welcome

På onsdag kväll anordnas Refugees Welcome – manifestation för asylmottagande, i Göteborg. Med bakgrund av detta väljer vi att lägga vårt vanliga onsdagsmöte på att delta i manifestationen istället. Tillsammans för ett öppnare Sverige. 


Var: Gustav Adolfs Torg, Göteborg.
När: Onsdag 9/9 klockan 17.30.

Länk till Facebook-eventet: http://on.fb.me/1PU68li

Kontakta Elvira Johansson på 076-847 05 61 om du är på plats och inte hittar oss. Vi ses där!

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2015 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1JYfk8m

Brysselresa, politisk diskussion och kickoff

Brysselresa, politisk diskussion och kickoff
Anmälan till GSHF:s Brysselresa har öppnat och nu drar terminen igångTerminen är igång på allvar, och mycket är på gång för GSHF:s räkning. Räkna med att höstterminen 2015 blir den bästa på länge! Här följer ett mastodontlångt nyhetsbrev om bl.a. Brysselresa, kampanjer, onsdagsmöte och kickoff/fest.
 

Brysselresa med GSHF

Nu är det äntligen dags! GSHF reser till Bryssel! Observera att du måste anmäla dig på länken nedan, och att det inte bara räcker att attenda Facebook-eventet. Vi kommer tillämpa först till kvarn-principen och sista anmälningsdatum är redan nu på onsdag den 2 september. Det finns som högst 15 platser, så skynda dig att anmäla dig!

Vi flyger till Bryssel tisdagen den 20 oktober. Datum för hemresa är just nu söndagen den 25 oktober, men detta kan eventuellt komma att tidigareläggas till lördagen den 24 oktober – detta kommer dock anslås i god tid före resan.

Kostnaden för resan är 400 kronor i egenavgifter. Då ingår resa, boende, frukost, lunch, fika och en avslutningsmiddag under vistelsen som i övrigt subventioneras av både klubben och Europaparlamentet.

Under vistelsen kommer vi bland annat besöka Europaparlamentet och Olle Ludvigsson (S). Vi kommer även planera in andra studiebesök onsdag-fredag ~10-16 men lämna viss tid öppen för fri tid och egna aktiviteter. Ett närmare spikat schema kommer anslås i takt med att resan närmar sig.

Om ni har frågor får ni gärna vända er till Brysselansvarig, Josef Akar på 0739789922 eller josef.m.akar@gmail.com.

LÄNK TILL ANMÄLNINGSFORMULÄRET:
http://bit.ly/1PGlXvO
OBS!! SISTA ANMÄLNINGSDAG REDAN ONSDAG DEN 2 SEPTEMBER!!

Kampanjvecka i samband med terminsstart

Första veckan på terminsstart är årets bästa tillfälle för att värva nya medlemmar, så vi vill verkligen maximera dessa dagar. Det är även ett tillfälle att debutera vårt nya fina kampanjmaterial! Alla som deltar i kampanjen tackas för sin insats med äran och en sjukt trendig GSHF-tygpåse.

12-13 tror vi att det är som mest rörelse, så det är den tiden alla tre dagar. Kom gärna fem-tio minuter innan för att vi ska samlas och vara redo för rushen när folk strömmar in till föreläsningarna som börjar kl12.15.

Platserna lyder som följande:

Tisdag: Pedagogen vid Grönsakstorget. Samling vid den stora stentrappan utanför campusbyggnaden.

Onsdag: Medicinareberget. För enkelhetens skull samlas vi vid medicinaregatans spårvagnshållplats för att röra oss till en så studenttrafikerad plats som möjligt.

Torsdag: Campus Haga (sprängkullsgatan, i T-korsningen intill handels och KTB). Samling utanför huvudentrén.

Har du inte kampanjat tidigare så är detta ett perfekt tillfälle att doppa fötterna, campuskampanjer brukar vara väldigt chill och leda till många intressanta samtal. Om du finner det lite nervöst, vilket är helt naturligt, så är styrelsens medlemmar alltid beredda att bistå dig med tips, råd och pepp.

Ni får gärna attenda Facebook-eventet, men eftersom det brukar vara en lite oklar indikator på hur många som faktiskt kommer och då det inte kan visa oss vilka dagar ni kan komma ber vi dig även anmäla dig till respektive dag som du kan delta på genom doodle formuläret på följande länk (tar två sekunder och kan göras i mobil och surfplatta): http://bit.ly/1PGlV7h

Om ni har några frågor eller funderingar är ni förstås mycket välkomna att kontakta Ruben som är kontaktperson för denna kampanj på 0727032711

Framåt kamrater!

Onsdagsmöte 2 september: terminsstart

Vi börjar med ett uppstartsmöte, där vi diskuterar bl.a. det politiska läget och utvecklingen under sommaren – men även vilken roll vi kan fylla för att förändra det nuvarande samhällsklimatet.

OBS! Vi håller till i sal B110 på Samvetet/Sprängkullsgatan 19 onsdag den 2 och 9 september, sedan återgår vi till Terassbaren.
Tid: onsdag den 2 september 18:00
Kontakt: Håkan på 0738424918 eller gshfkontakt@gmail.com
 

Kickoff/fest lördagen den 5 september

Terminen är igång och det ska ju självklart firas in! På lördag den 2 september vid 17 ses vi Slottsskogen för en kickoff/fest för att tagga inför en ny termin med ny och grym verksamhet, häng och politik.

Eftersom att Göteborgsvädret kan vara något opålitligt kan detta event komma att flyttas med kort varsel. Håll utkik på Facebook i takt med att det närmar sig för att hålla dig uppdaterad!

Plats: Slottsskogen, vi utgår från Linnéplatsen
Tid: 2015-09-05, 17.00
Kontakt: Håkan, 0738424918 eller gshfkontakt@gmail.com

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2015 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1NRs0PU

Ny termin, nya studenter, ny mötesdag

Ny termin, nya studenter, ny mötesdag
Veckans nyhetsbrev från GSHFNu stundar en ny termin fylld av nya lärdomar, nya bekantskaper och inte minst en ny mötesdag för GSHF. Efter många önskemål om att byta från måndagar övergår vi därför nu till onsdagar.

Med början i månadsskiftet augusti-september kommer vi kampanja en del på campus, och under den veckan kommer vi kicka igång verksamheten lite mer formellt! Men mer info om det följer.

Onsdag 26/8: mjukstart, höstens verksamhet

Nu på onsdag den 26 augusti mjukstartar vi igång hösten med GSHF genom att diskutera idéer för vad klubben ska anordna för slags verksamhet under höstterminen 2015. Alla inspel är välkomna, så ladda idébanken och kom förbi!

Vi håller till i Terassbaren på Campus Linné (karta) och det bjuds på fin fika och efterhäng någonstans i närheten för de som känner för! Hör av er till Håkan på 0738424918 eller gshfkontakt@gmail.com om ni undrar något!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

  | GSHF på Facebook |   
Copyright © 2015 Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening (GSHF), All rights reserved.

Email Marketing Powered by MailChimpNyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1PpWZ3N

Nyhetsbrev från GSHF

Nu på måndag, 20/4, kommer man på GSHF:s möte kunna rösta i ombudsvalet till SSU:s nationella kongress. Klockan 18 på Terassbaren är det alltså som gäller, i vanlig ordning. Röstsedlar kommer finnas på plats. Information om övriga mötet skickas ut inom kort! 

Nyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1cw2Ya2

Annandag påsk, adjungeringar och remisser till förbundet

Vi har glädjen att meddela att SHS haft årsmöte och har en ny vice ordförande, Ajla Kasumi, som kommer adjungeras in i styrelsen inom kort i stället för Roshan Yigit. Välkommen! Vi måste tyvärr även meddela att Maja Stenegard valde att avgå från styrelsen för en tid sedan. Vi vill tacka både Roshan och Maja för deras tid i styrelsen och önskar er all lycka framöver!

På måndag är det ju annandag påsk, vilket innebär att vi inte genomför något ordinarie medlemsmöte. Men de som vill får gärna komma till Muchacho, Vasagatan 5A, vid 20.00 för allmänt socialt häng och politiska diskussioner. Syns där!

Kontakt: Håkan, 0738424918/gshfkontakt@gmail.com

S-studenter kommer på förbundskongressen i sommar behandla en långtidsplan. Långtidsplanen är en organisatorisk inriktning i stil med “var ska förbundet vara år 2020?”. Nu är långtidsplanen ute på remiss bland klubbarna, varpå förbundsstyrelsen ska behandla alla ändringsförslag och i god tid före kongressen skicka ut ett nytt förslag på långtidsplan.

Därför kommer vi i GSHF anordna ett möte där klubben lämnar sin syn på långtidsplanen. Inför mötet går det bra att antingen ta med sig färdiga förslag på ändringar eller på plats diskutera programmets innehåll och tillsammans med mötet komma överens om förslag på ändringar eller tillägg.

Mötet äger rum onsdagen den 22 april, 18.00, preliminärt i grupprum B231 på stadsvetenskapliga institutionen, Sprängkullsgatan 19. Men håll utkik via nyhetsbrevet och Facebook de närmaste dagarna då lokalen spikas närmare.

Förslaget till långtidsplan går att läsa här: http://bit.ly/1NUhuWo

Skicka in dina ändringsförslag till gshfkontakt@gmail.com. Dit går det även bra att skicka frågor om mötet eller om processen med långtidsplanen. Det går även bra att ringa Håkan på 0738 42 49 18

S-studenter kommer även anta ett nytt allmänpolitiskt program på förbundskongressen i sommar. Det allmänpolitiska programmet är förbundets främsta politiska dokument som sammanfattar förbundets politiska ståndpunkt inom alla ämnesområden.

Därför kommer vi i GSHF anordna ett möte där klubben lämnar sin syn på det allmänpolitiska programmet. Inför mötet går det bra att antingen ta med sig färdiga förslag på ändringar eller på plats diskutera programmets innehåll och tillsammans med mötet komma överens om förslag på ändringar eller tillägg.

Mötet äger rum onsdagen den 29 april, 18.00, preliminärt i grupprum B231 på statsvetenskapliga institutionen, Sprängkullsgatan 19. Men håll utkik via nyhetsbrevet och Facebook de närmaste dagarna då lokalen spikas närmare.

Förslaget till allmänpolitiskt program går att läsa här:
http://bit.ly/1NM4Qae

Skicka in dina ändringsförslag till gshfkontakt@gmail.com. Dit går det även bra att skicka frågor om mötet eller om processen med det allmänpolitiska programmet. Det går även bra att ringa Håkan på 0738 42 49 18

Nyhetsbrevet hittar du här: http://bit.ly/1NUhuWs