Bli medlem! 

Göteborgs  Socialdemokratiska Högskoleförening

GSHF är föreningen för dig som är studerande i Göteborg och vill snacka politik. Vi arrangerar sociala aktiviteter, bildningar och utvecklar ett politiskt engagemang. Vi är en del av S-studenter, partidistriktet och SSU. Vi verkar för ett öppet klimat inom den akademiska världen, och vi arbetar för en demokratisk och solidarisk värld.

Gemenskap

Inom GSHF är gemenskapen en nyckelfråga. Endast tillsammans kan vi förändra världen, en grundsten i den socialdemokratiska rörelsen. 

Utveckling

Vi i GSHF tror på folkbildning och personlig utveckling. Därför ämnar vår aktivitet till att utveckla och bilda våra medlemmar i form av bland annat studiecirklar och politik-snack.

Påverka

Inom GSHF är vårt yttersta mål att påverka vår omvärld. Vi arbetar konstant för en mer solidarisk och demokratisk omvärld. Vi leds av föreningsstyrelsen som arbetar efter de mål som satts på föreningsårsmötet och på våra medlemsmöten.