Nedan finner du länkar till våra styrdokument:

Göteborgs-socialdemokratiska-högskoleförenings-stadga.pdf